←Vissza

1997
januar

Tartalom


Könyvtárpolitika
Tuba László: A Győri Megyei és Egyetemi Könyvtár létesítésének szakmai koncepciója 3
Az Év könyvtára: a Kiskunhalasi Városi Könyvtár 9

Fórum
Bényei Miklós: A könyvtárosok kézikönyvéről 16
Mikulás Gábor: Nézőpontok tűzoltástól állománymenedzsmentig 19
A szerkesztő merengései 21

Műhelykérdések
Fejős László: Kell-e még az ETO? 23
Bánhegyi Zsolt: A 4K védelmében 40

Perszonália
Hangodi Ágnes: Könyvtárügyünk változásai az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés kialakulásának éveiben 43

Könyv
Pallósiné Toldi Márta: Győri Életrajzi Lexikon 50
Kertész Gyula: Ki Kicsoda 2000 52

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56