Muzsika 2003. szeptember, 46. évfolyam, 9. szám, 46. oldal
T. P.:
Kortárs mű - klasszikusok között
Soproni József Oboaversenye Eszterházán
 

Kilencedik alkalommal költöztek be a Budapesti Vonósok a fertődi Esterházy-kastély épületébe, hogy megtartsák tíznapos Haydn Fesztiváljukat. Július 11-én a D-dúr szimfóniával (L'Impériale, Hob. I:53) nyitottak, 20-án pedig a szinte napra pontosan 230 éve ugyancsak Eszterházán bemutatott Aki hűtlen, pórul jár (L'infedelta delusa, Hob. XXVIII:5) című operával mondtak búcsút a főként német és osztrák turistákból verbuválódott közönségnek. Fertődön a hangszerek után hamarosan a malteros vödröké és a vakolókanalaké lesz a főszerep, hiszen végre megkezdődik a leromlott állapotú kastély sok évtizede várt felújításának első szakasza.
A fesztivál műsorát azonban korántsem kizárólag az egykori Kapellmeister vonós kamarazenekari művei alkották, hiszen C. Ph. E. Bach Fuvolaversenye éppúgy megszólalt, mint J. S. Bach, Saint-Saëns vagy Dvořák egy-egy kompozíciója. Az igazi különlegességet azonban minden valószínűség szerint egy 21. századi ősbemutató jelentette: SOPRONI JÓZSEF erre az alkalomra komponálta Versenymű oboára és vonós zenekarra című, háromtételes új művét. Egyfelől könnyű helyzetben van az a szerző, aki a helyszín és a bemutató dátumának ismeretében, a legjobb előadókra számítva dolgozhat, másfelől persze mindez terhet is ró az alkotóra, hiszen egyszerre kell megfelelnie az alkalomnak, a helyszínnek, valamint a szólista magas hangszeres és zenei igényeinek. Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő Lencsés Lajos, aki harminc éve a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarának szólóoboása, hangszerének egyik legfoglalkoztatottabb művésze. Zenekari kötelezettségei mellett évente akár két-három hanglemezt is elkészít, s emellett jut ideje 20-25 szólókoncertre. Az új iránti nyitottsága közismert: ez nála nem csupán a kortárs repertoár állandó bővítését és műsoron tartását, hanem múzeumokban, kottatárakban kallódó régi művek újrafelfedezését is jelenti.
Hogy Soproni József az Oboaversennyel új utakra lépett, az első hangokból kiderül. Bár megőrizte korábbi, erőteljesen polifon gondolkodását, az ellenpontos szerkesztés most jelentősen háttérbe szorul a harmóniai rend javára. Szó sincs itt a gyors közönségsikert ígérő retrográd irányzat érvényesüléséről - csupán újraértékelt prioritásokról beszélhetünk. A hangnemérzet állandó lebegtetésével, a csupán egyes ütemekre vonatkoztatható "mikrotonalitás" alkalmazásával a zeneszerző úgy nyit utat a közérthetőség igényének, hogy mindeközben jottányit sem enged önmagára kirótt szigorú szakmai követelményeiből. Mivel nincs állandó, szilárd hangnem, Soproni az erre épülő szonátaformát is értelmetlennek tartja. Helyette visszatéréses, több különböző karakterű zenei anyagot bemutató variációs tételeket ír. A nyitó tétel barokkos allúziói, jól megjegyezhető fő témája után ellentétes karakterű, lágyabb, szólisztikus szakasz következik, hogy később a tétel egy erősen rövidített visszatérést követően már-már váratlan gyorsasággal véget is érjen. A második tétel az oboa jutalomjátéka: rendkívüli magasságokba kapaszkodó, nagy ívű, már-már szecessziósan díszített dallam folyamatos variációját halljuk a vonósok diszkrét kísérete mellett. A gyors zárótétel ismét hagyományos, rondószerű forma, virtuóz és élénken ellenpontozott zenei anyagokkal. A záróakkord itt is előbb érkezik, mint azt a gyanútlan hallgató várná - de tapasztalataim szerint ez a szerencsésebb eset. Hány hangversenyen fohászkodik magában a hallgató: jöjjön már végre a megváltó kettősvonal! Soproni József takarékosan bánik a közönség idejével, ám korántsem fukarkodik saját invenciójával. Hatásos - megkockáztatom: laikusok számára is élvezhető - és elgondolkodtató, értékes versenyművet írt.
Lencsés Lajos játszi könnyedséggel győzte a technikai akadályokat. Hangja a hangszer legalsó regiszterében sem vált recsegősen trombitaszerűvé, és a legmagasabb hangokhoz érve sem vékonyodott el. Ot hallgatva elfeledhetjük a hangszerelés-tankönyvek három regiszterről szóló leírásait, Lencsés ugyanis valószínűleg nem olvasta ezeket: csupán egyetlen két és fél oktávos, törésmentes oboahangban gondolkodik. A technikai bravúrok mellett az is kiderült, hogy nemcsak a kottafejeket tanulta meg, hanem a mögöttük rejlő zenét is érti. A Budapesti Vonósok (hangversenymester: Bánfalvi Béla; művészeti vezető: Botvay Károly) sem most játszottak először kortárs kompozíciót. Ha a 20-21. századi repertoár nem is mindennapi kenyerük, többé-kevésbé rendszeresen és igen felkészülten szólaltatják meg az új műveket. A hangverseny karmestere az elsősorban fuvolaművészként ismert Drahos Béla volt: korrekt irányítása biztonságosan összetartotta az előadógárdát.
Nem csupán a magyar zeneélet sajátossága, hogy egy-egy új zeneműre a bemutatót követően hamarosan a feledés homálya borul - ettől azonban még aligha helyeselhető e gyakorlat. A hangversenyt egyetlen rádió vagy televízió sem rögzítette, Lencsés pedig nem koncertezik olyan sűrűn Magyarországon, hogy belátható időn belül jelentős esélye volna a Soproni-Oboaverseny újabb hazai előadásának - esetleg a fertődinél népesebb hallgatóság előtt. (Július 11. - Fertőd-Eszterháza, az Esterházy kastély díszterme. Rendező: Strém Koncert Kft.)


Soproni József és Lencsés Lajos


Drahos Béla
Felvégi Andrea felvételei