Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 6. szám · / · LÁTOGATÁS HUYSMANSNÁL

LÁTOGATÁS HUYSMANSNÁL
Január 25., szerda
MŰVÉSZBÁL
Február 25., szombat

1/2 11-kor a fiatal festők báljára Bl du Temple restaurant Bonivalet.

Festők és modčle-ek, bal déguisé - peu de costumel!

Nagy táncterem zenekarral, köröskörül helyiségek, egy kis salon, hol zongora mellett táncolnak. 11-kor már jó tele, roppant színes igen szép kép.

Néhány igen originális alak:

Egy japáni costume, japáni álarc, japáni mozdulatok. Egy pár úgy mozog, úgy táncol, mint a japániak szoktak. Vacsoráig fenntartja álarcát.

Kate Booth-salvation army (fiatal amerikai festő). Óriási Kate Greenway kalap, fekete derék és szoknya, az egyik karon a salvation army jelvényei. Veres és fehér csíkos harisnya, nagy óriási kivágott cipők. A kis piktor tényleg hasonlít az üdvhadseregének híres generálisnéjára, - - s mot e talmi Kate Booth folyton beszédeket tart, beszél az üdvről s közbe megfelejtkezve magáról, a legnagyobb dühvel kánkánt-t kezd táncolni.

Une femme gauloise, igen csinos modčle, Pálmay Ilkára hasonlít. Fején arany sál, amelynek két oldaláról eltakarva a füleket dupla copf lóg le. Derekán veres trikó, veres ugyanily kesztyűk s e szövetből földig érő, igen merev ráncokat vető szoknya. Derekán aranyöv.

Egész Benjamint Constant és Jean Paul Laurens-zsáner.

Egy indiai kosztüm, indiai festő-herceg viseli. Krém áttetsző szövetből földig érő talár, a nyakon igen színes ékszerek. A vállakról tompa, téglaszínű selyem kaftán csügg le. Sápadt barna fejét kiemelik a füleiből lelógó drága fülbevalók, s a homlokára lecsüggő gyémántcsillag.

Egy pierrette. Tarkakockás derék és - nadrág. Csúcsba szaladó frizura. Igen fehéres festett, szemtelen kifejezésű gavroche-pofa, felfelé álló orr, hegyes kis áll s szúró piciny szemek.

Nagy passziója felkapaszkodni a férfiak vállaira s onnan énekelni egyet-mást a szerelemről.

Le général Boulanger. Fekete, óriási bicorne kalap, nagy veres tollakkal díszítve, sárga frakk, feketeselyem trikó, mely egész testét födi - a paradicsomi egyetlen article de toilette-et egy fehér nyakkendő helyettesíti tant bien que mal.

Vele maitresse-e: une chinoise. Gyönyörű halványságra, kivarrt toalett, halványkék selyemharisnyák. Fehér és igen veresre festett fej, la mikádó szemek és hajviselet. Igen jól táncolják együtt a kánkán-t. Hogy viselik magukat Tonking-nál - nem tudom.

Adamson mint skót - mais tout fait écossais, avec tout les qualités et tout les défauts d'un Écossais.

Rupert Bunny mint ange primitif. Fehér, áttetsző indiai fátyolszövetből földig érő ing, ugyanebből a szövetből feje búbját tökéletesen elfödő fátyol, amelyet egy nagy bronz auréol fog be, kezében egy 6 láb hosszúságú primitív trombita.

Il était splendide, dominálta az egész társaságot, lévén egy fél fejjel magasabb a többinél.

Alaister Carry Elwes. Egyiptomi török kosztüm.

Igen furcsa két alak lép be e percekben. Övig munkásoknak öltözött festők, kék blúz, munkássapka, tarka ing, veres foulard a nyak körül s öv alatt - balerináknak, illuzionszoknyák, rózsaszínű trikó, balettcipők.

Ezek voltak a frappánsabb kosztümök, ezen kívül persze még végtelen sok pierrette, balett-táncosnő, keleti kosztüm, reneszánsz lovagok, japániak, kínaiak stb. stb. Vagy 300 kosztüm s többé-kevésbé mind szép. Lévén a jelenlevők majd kizárólag csak festők és modellek.

A bál elkezdődött, egy pár tour, s aztán az első quadrille... az első quadrille... - az első kánkán.

Hogy lehessen ezt leírni? Ezt a sürgő-forgó mozgó táncoló kurjongató fel s lehullámzó tomboló, tarka-barka eszeveszett érzékies fékvesztett fantasztikus tömeget. Ezeket az ég felé meredő lábakat, ezeket a kacagó kifestett ajkakat, ezeket a komoly kosztümben öltözött egy cseppet sem komoly típusokat, azt a szent Klotildot, ki egy nagy kereszttel nyakán hosszú uszályt felkapva, de felkapva egészen egyik lábát égnek mereszti s aztán lerúgja vele a szembe táncoló primitív angyal fejéről az auréol-t.

Azt az indiai herceget, ki őseinek a díszruhájában, abban a palástban amelyet akkor öltöttek amazok fel, ha ítéltek élők és halottak fölött, egyik lábát kézben fogva neki rugaszkodik s végig hömpölyög a parketten, lerántva egy bohócot lábáról, akivel most összefogódzkodva egy tömeggé olvadva elgurulnak a táncosok lábai előtt.

Hogy írjam le Général Boulanger vad táncát, mikor még fehér nyakkendőjét is elvesztette.

Különben is minden összefolyik, a sok tomboló ember tarka gomollyá olvad össze, csupa szín, csupa hang, csupa illat - együtt látja az ember az egészet, de megkülönböztetni majd alig tud valamit, a zene mind lármásabb lesz, a primitív angyal befúj a trombitájába, a spanyol táncosné castagnette-jeit veri, a nagy dob mellé áll s nagyokat üt belé dorongjával, a szomszéd kis szalon zongorája visít, Kate Booth egy fűzsípot húz ki zsebéből azzal fújja "térítő" melódiáját, ott egy skót dudál; a többiek énekelnek: a franciák a "Boulanger nótáját" "en revenant de la revue"-t, az amerikaiak "Alle alleluját"-t, az olaszok a funiculá-t s mind táncol s égnek rúgja a lábát - - - - - - - - - -

Eszembe jutott a cirque d' hiver-ben a singaliak tánca, ebben határozottan több a vadság s az imprévu.

Mit jelentsen ez? Hogy van ez? A raffinement legmagasabb fokán megint csak gyermekké lesz az ember? Alors pourquoi tout ça?

Aucun but ne vaut aucun effort.

A láz mind nő, csak nem törnek semmit, ez jellemző. Az öntudat ezeknél még a legmagasabb őrjöngés fokán is megmarad; nem úgy mint minálunk.