Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 6. szám · / · Halász Gábor: JUSTH ZSIGMOND PÁRIZSI NAPLÓJÁBÓL

Halász Gábor: JUSTH ZSIGMOND PÁRIZSI NAPLÓJÁBÓL
SZALONÉLET
Január 3., kedd

Villásreggeli után hatalmas bateau mouche-on a város túlsó végére a Read-ekhez. Gyönyörű tavaszias nap, tán 10° meleg. Legtöbb ember felöltő nélkül. A quai és a Szajna elragadó színben.

Madame Read, dacára hogy nem volt fogadónapja, elfogad. Mll. Louise nincs honn.

Igen melegen üdvözöl. Szó van Bourget-ról, kinek "Mensonges"-át legjobb művének tartja. B. egy másik fiatal író kíséretében Korfuba ment, honnan csak egy hónap múlva jön vissza.

Beszél Rollinat-ról, kitől most egy füzet újabb dal s egy kötet vers jelent meg.

Elmondja, hogy mennyire örül az újabb union de Gerando Telekinek.

Ezután de Gerando Teleki grófnéhoz, ki olyan mint volt, une momie ambulante.

Tőle Jablonowskához, kinél sokan, többi között az a nő is, ki tegnap Ctessew Diane-nál oly ékesszólóan rántotta le a Jabl. Bernhardt házasságot. [*] Most itt, (elfelejtve, hogy tegnap én is jelen voltam, vagy tán megvetve ezt az apró detailt) elragadja heve ismét s most nem talál szavakat bámulatának kifejezésére: " Mais princesse vous étiez admirable, la plus belle de toutes, et Sarah - - cette simplicité - - puis les fiancés. Tout ça m'a touché, mais touché d'une maničre que je ne pourrais dire - - ". Mind hangosabban beszélt, s mind pirosabb lett, jónak láttam megkínálni egy pohár madeirával.

Ezután mad. de Rude ( a néhai híres madame Ratazzi, Kissné nővére) jött a szalonba, vele leánya, Izabelle és ennek vőlegénye meg egy kis gyerek, kit Ratazziné unokájának néztem, pedig hát csak a leánya.

A hercegnő és Ratazziné összeölelkeznek, Ratazziné elmondja, hogy egy elragadó cikket írt e házasságról. A cikket persze az összes jelenlevők olvasták, az az előbbi heveskedő asszonyság ismét elkezd hadarni s vagy öt percig prestissimo dicséri a cikket.

Jablonowska: Eh bien c'est un mariage qui fait parler - et on a déj trouvé le mot: "C'est un mariage parisien - -"

Az összes jelenlevők: oh - - oh - - oh - - c'est précisément ça, oh, c'est charmant!!!

S most miután az etikettet megtalálták, még nagyobb kelete van az árunak.

Este az Odeonban.

Beaucoup de bruit pour rien. Shakespeare - elfranciásítva.

Azt hiszem, ha nem arrangeíroznák, hanem adnák úgy ahogy van, tetszene, de így a publikum csak bámul és tapsol.

Én magam meg csak bámultam.

Aztán meg az a baj, hogy versben fordítják, s így a Français szavalati konvencióit kell követniük, míg prózában tán eredetit is adhatnának. Különben mll. Sisos és Paul Mounet jól játszanak.

 

[*] A társaság friss szenzációja ekkor Sarah Bernhardt fiának, Maurice B.-nak és Jablonowska hercegné Terka leányának házassága.