Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 8. szám · / · Figyelő

Halász Gábor: Modern gondolkodás
Mátrai László könyve

Mátrai László kis könyve nemcsak tájékoztatásnak kitűnő. Tiszta, világos elrendezése, a sokféle irány belső összefüggésének feltárása, a lényeget kitapintó biztos ítélet, a problémalátó érzék egyformán emelik panorámája értékét. A döntő azonban a gondolati magatartás, amely gerince ítéleteinek; helytálló gondolatnak nevezhetném. Olyan humanitás, amely minden fitogtatás nélkül, pusztán a következetességével ad hírt magáról, a harc jelszavát a szívósságéval helyettesíti; humanitás, amelyik helyesel és elutasít, csak elragadtatni nem engedi magát, tartózkodó hűvösséggel válogat a megoldások között. Jobban mondva nem is annyira a megoldásokban hisz, amelyek mindig végletesek, elnagyoltak és a szenvedélyekre apellálók, hanem a módszerben, amely aprólékos, árnyalt és ésszel ellenőrzött. Az ész természetes nehézkedését tiszteli, mert megóv a hányódástól és lendületét, mert, mint a repülőgépbe épített motor, egyenletesen visz felfelé; ahogy a modern természettudomány a logikájával merészebb, képzeltvilágunkat felforgatóbb, "irracionálisabb" eredményekhez jutott el, mint az irracionális szellemi törekvések rakétái. Hinni tud újból magátólértetődően s nem dacból, mártírszorongással a szellem életképességében, kiválasztó erejében; és ez annál örvendetesebb, mert a fiatal nemzedék tagjának állásfoglalásáról van szó. A válságot látja, de nem érzi már fullasztónak, nem védekezik többé, nyugodtan demonstrál. Különböztetni tud a divatosan új és a valóban modern között; vallja, nem a sodródás dönti el a korszerűséget, hanem a rugalmas ellenállás. Hogy őt magát idézzem: "A modern gondolkodás ilyenformán intellektuális tágasságot, elfogulatlan, nehezen hívő, kritikai és önkritikai beállítást jelent, mely nem hunyhat szemet a kényelmetlen kérdések előtt csak azért, hogy a vélt "megoldást" könnyebben megtalálja."