Nyugat · / · 1938 · / · 1938. 3. szám · / · Figyelő

Kados László: Kisebb bírálatok
Tavasz Váradon Nagy Andor regénye a fiatal Ady Endre életéből.

Ady életének legérdekesebb szakasza a váradi idő volt. A kezdés, a kinyílás, a fellobogás csodálatos esztendei ezek, méltán izgatói a rekonsturáló képzeletnek. Nagy Andor munkája azonban nem ér nyomába a feladatnak. A modernizálódó vidéki város furcsa, vegyes ábrázata még hagyján, abban van némi hűség és elevenség. De maga a költő pórul jár ebben a vállakozásban. Az író ezernyi apró adatot mond el róla, de Ady elhihető, igazi arca egyetlenegy pillanatra sem villan fel a vaskos kötet rengetegében. Ez az Ady a legnaivabb és legútszélibb fantáziák Adyja, vagy még az sem: szó, szó, papiros. S ha legalább adataiban volna megbízható ez a csüggesztő Ady-regény! De nem az. Hogy hirtelen példát mondjak adatbeli felületességére: két régi keletű, már a debreceni Ady-kötetben olvasható verset ott irat meg a költővel a váradi Müllerájban.