Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Farkas Zoltán: KÖNYVEK

A Magyar szobrászat kezdetei. Az Ars Hungarica-sorozatban jelent meg Horváth Henrik műve a magyar szobrászat kezdeteiről. Nehéz témát érint, melyet alkalmasint sohasem lehet döntő kérdéseiben teljesen tisztázni. Azaz sohasem tudhatjuk meg, hogy a régi magyarországi szobrászat mennyiben volt magyar is? A szerző nagy tartózkodással és óvatossággal elemzi azt a számszerint bizony nem sok emlékünket, mely a legrégibb magyar századokból reánk maradt. Kibogozza a külföldre vezető szálakat, de sok gondot fordít arra is, hogy a különleges helyi átalakulásokra rámutasson. Művének igen sikerült részei azok is, amelyek az egyes korok szellemének hatását elemzik.

Kolozsvár műemlékei. Az erdélyi művészet emlékeinek fáradhatatlan és hivatott kutatója, dr. Balogh Jolán, akinek már annyi értékes megállapítást köszönhetünk, legutóbb Kolozsvár műemlékeiről írt gazdagon és igen jól illusztrált könyvet. Negyvenoldalas tanulmánya kitünő összefoglalása kincses Kolozsvár érdekes művészettörténetének a középkortól egész a múlt század első feléig, amidőn az önálló kolozsvári művészet fejlődése megszűnt. Kolozsvár műemlékei pusztulóban vannak, a legfőbb ideje volt, hogy valaki szakszerűen összefoglalja és megőrizze a közönség számára történetüket és ábrázolásukat.

Hatalmasméretű alkotásokkal nem büszkélkedhet Kolozsvár. De építészeti részletekben számos, szebbnél-szebb kincse van, amelyek a magyarság életéből nőttek ki. Ezért a legteljesebb elismerés illeti a szerzőn kívül a kolozsvári református kollégium ősdiákjainak egyesületét is, amely a tudós szerző kitünő művét kiadta.