Nyugat · / · 1936 · / · 1936. 6. szám · / · KÖRMENDI FERENC: KIÁLTÁS A VÁLSÁGBÓL

KÖRMENDI FERENC: KIÁLTÁS A VÁLSÁGBÓL
Földi Mihály könyve - Nyugat-kiadás
3. A KÖNYV

Előszavában azt az aggodalmát fejezi ki az író, hogy könyve, - különféle helyeken és időben előadott s lenyomtatott tanulmányainak gyüjteménye, - nem egységes, s hogy e munkák egymás mellé fűzése elkerülhetetlenné tesz bizonyos gondolati és kifejezésbeli ismétlődéseket. Ha forma szerint így is volna: érdemileg ez a vélt hátrány lényegtelen. Ebben a könyvben a gondolat egységes, s a forma nemcsak hogy magátólértetődővé teszi, hanem megköveteli az árnyalatok és hangsúlyok szerint való tagozódást; az ismétlődések pedig csak növelik a kiáltás erejét. Ezt a kiáltást pedig, s a hasonlókat, mániásan kellene ismételni mindaddig, amíg mindenki meghallja, akit illet.

A könyv részei magukon viselik az alkalomszerűség friss lendületét; a tagozódása viszont céltudatosan átgondolt, megkomponált. A jelentőségével arányos három fejezet közül az első a válság keletkezését és történetét, mai állapotának jelenségtanát és rendszerét, s végül a gyógyító gondolatot adja; finom és éles elemzésekkel, tárgyilagos értelmezésekkel az elsőkben s megragadó erejű hittel az utóbbiban. - A kötet középső fejezete az író helyzetét vizsgálja a válságban, de kinő a mesterségi keretből s a hivatáson, az írón keresztül általában a szellemi embernek, a válság űzött vadjának helyzetét és sorsát ismeri fel. - A harmadik rész amerikai úti-tanulmány-sorozat, a műfajnak abból a csoportjából, amely egyforma erővel és hitelességgel írja le, amit lát és hámozza ki a látottakból mindazt, ami a dolgok mögött van. Amerika gazdasági, szellemi, politikai s társadalmi képében azonban az «amerikai» csupán földrajzi meghatározás: mert az író az odatúli válságban sem lát mást, mint a világválság részét s az úgynevezett amerikai arc mögött is megtalálja az emberi lelket.

Földi szépirodalmi munkáiban sem téved a stílus-romantika csábító mezőire: természetes, hogy ezekben a tanulmányaiban a formameghatározta kötöttség fokozza stílusa tárgyilagosságát, előadási módjának ellenőrzött előkelőségét. A könyv hevülete belső hevület: mint ahogyan az orvos hűvös, tudományos kutatói magatartása mögül sem hiányozhat a megváltást áhítozó és megváltásra kész ember mély érzelmessége.

Érdekes könyv? Az, és több annál: hiteles és elhitető. Az írói okosság s az emberi becsület szava.