Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Fekete Lajosnak a Vajdasági Könyvbarátok támogatásával december első felében verseskönyve jelenik meg Tengerzúgás címmel. Miután a kötet kizárólag a jugoszláviai könyvbarátok részére készül, így a Nyugat olvasói 4 P előfizetési áron csak a Nyugat kiadóhivatala útján rendelhetik meg.

Kelen Lászlónak november havában Bocsásd a szélnek címen verseskönyve jelenik meg. A könyv bolti ára 3 P lesz. A Nyugat előfizetői a Nyugat kiadóhivatala útján a könyvet 2 P-ért rendelhetik meg.

Komlós Aladár verseskönyve a napokban jelenik meg. A könyv ára 3 P lesz, előfizetési ára a Nyugatnál 2 P.

Mohácsi Jenő nov. 5-én «Magyar irodalom: magyar élet!» címen előadást tartott a pozsonyi prímás-palota tükörtermében.

HIBAIGAZÍTÁS. Joó Tibornak «Boldogasszony búcsúja» címen a Nyugat nov. 1-i számának 493-ik oldalán megjelent figyelőjébe nyomdatechnikai okokból hiba csúszott. A figyelő bevezető sorai helyesen így szólnak: «Kevés esztétikai tapasztalat igazolta előttem annyira, mint ez a tizenöt fametszet, annak a valóságát, amit a kultúrfilozófia objektív szellemnek nevez, s mely valamely korszak vagy kulturális egység tárgyi alkotásaiban vagy cselekedeteiben megvalósuló kollektív szellemet jelenti. E fametszet-sorozat inspirálója az a szegedi katholicizmus...» stb.