Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 16. szám · / · Figyelő · / · Fordítások

Török Sophie: Jólelkek
Grazia Deledda regénye - Franklin

Mikor pár éve Grazia Deledda neve bejárta a világsajtót a Nobel-díj fényétől meglepetésszerűen kivilágítva, - ez a név nálunk úgyszólván teljesen ismeretlen volt. S talán akadtak, akik azt gondolhatták, hogy ez az új nagyság az olasz temperamentum és a népszerű érvényesülés hangos és olcsó színeiből tevődik össze; ilyes asszociációkat kelt néha az ujabb olasz irodalom nem egy ismert neve.

Mindebből Grazia Deleddának ebben a kis regényében egy vonást sem találni. Egy szárd patricius-család életét látjuk lassan leperegni, jó emberek, becsületes, munkás otthon, kedves arcok, - s végső benyomásunk, kissé csodálkozva, hogy ez a finom kis regény tulajdonképen nagyon igénytelen. Rokonszenves könyv, finom és meleg, de igazán kissé az olvasó hangulatának labilis állapota dönti el, hogy e gyengéd történetet megkapóan finomnak vagy unalmas egyhangúnak találja-e? Ártatlan színei, egyszerű hangja, nyugalmas epikai stílusa és patriarchális levegője néha kissé a háború előtti északi írók világára emlékeztet - noha Szardinia a földrajz szerint éppenséggel nem északi föld. De a Jólelkekről senki sem gondolná, hogy az olaszok sanguinikus nyelvén íródott s e könyv után az ismeretlen Szardiniára úgy kell gondolni, mint egy végtelenül nyugalmas, egyszerű szép tájra, ahol a ragyogó zöld mezőkön, bozóttal benőtt nagy kertekben, zegzugos öreg házakban régiesen egyszerű nép él, szelid tradiciókat őrző nép, jámbor, érzelmes és ódivatu.

A gondos fordítást Boros Ferenc végezte.