Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 15. szám · / · Figyelő · / · Apró bírálatok

S. Gy.

Földes Jenő: Hadifogoly-karrier. A szerző kiadása. - Ebben a hadifogolymemoárban az a legszimpatikusabb, hogy sem a mű, sem az írója nem akar többnek látszani annál, ami. Földes Jenő nem fujja fel emlékeit hadifogoly-regénnyé, nem vesz részt e felemás-műfaj burjánzásában, amelynek legtöbb terméke regényének értéktelen, memoárnak pedig megbízhatatlan, mert több benne a Dichtung, mint a Wahrheit. Egyszerűen, híven, cifrázás nélkül elmondja a maga és társai nagy szenvedéseit, apró örömeit, kalandjait, üzleteit, hányattatásait. A szerző külön karrierja: hogyan lesz a kis vidéki bankfiúból egy nagy vladivosztoki mulató gazdája. Rendkívüli körülmények teszik lehetővé ezt az «üzletet» és az író tisztában van azzal, hogy nem az ő személye rendkívüli, hanem a körülmények. Rokonszenves szerénységgel és közvetlenséggel megírt emlékirata éppen ezért ezer és ezer volt hadifogoly életének dokumentuma, akik ma itt járnak közöttünk és vagy hallgatnak róla, hogy egy világfelfordulás mivé forgatta őket idegen világrészekben, vagy mesélnek, mesélnek és mi szörnyet prüsszentünk szavaikra.