Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 15. szám

Babits Mihály: Holt próféta a hegyen

Nyájas magasságban csüng a dombtetőn a ház,
de én mordan ülök benne, mint Jerémiás.

Hozza postámat a posta. Ujság és levél
mintha mind olyanról szólna aki rég nem él.

Hol a sok netán és hátha? Meghalt a jelen,
s ami hir fülembe ér, mind csak történelem.

Elsülyedt a világ és nem maradt élve más:
dombon ül s fejet csóvál a mord Jerémiás.

Eltüntek és elsülyedtek, s talán igy a jobb:
mig itt voltak, kinzóbb volt hogy egyedül vagyok.

Hozza postámat a posta: mennyi hir, divat!
Engem nem visznek magukkal, föl nem oldanak.

Mindegy! a világ sülyed vagy én lettem halott:
akként élek mint akik már Változatlanok.

S mordan nézem hogy köröttem a vak élet hal,
mint egy holt próféta kit már senki úgyse hall.

Mint a nyiltszemü halottak kiket régidőn
barbár törzsük künnhagyott a nyájas dombtetőn.

Hozza postámat a posta: mennyi rossz madár!
Be jó hogy csőrük csapása egy cseppet se fáj!