Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 20. szám · / · FIGYELŐ

MAGYAR IRODALOM Apró bírálatok

K. L.

Nagy Sándor: Más aratója. (Versek.) Debrecen, 1930. Harmadik könyve ez a fiatal poétának, tisztább, mint az első kettő volt. Egyéni hangjuk és újszerű mondanivalójuk ezeknek a verseknek sincs, de népi formáik itt-ott üdén csengenek s egy-két szabadversben jóleső egyszerűséggel szólal meg egy tapasztalatlan lélek, amely «mintaretek, csillagos és keresztes tornyok útvesztőjében» az élet testvéri hangjait hallgatja áhítattal.