Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 20. szám

ILLYÉS GYULA: BÚCSÚ

Jobboldalamon kedvesem
Balfelől a lebukó nap
Már fordul lassan a világ
Az ifjúság még rámkiált
Haraggal és utat mutat -
Öleljed át hát vállamat
Aztán borítsd rám köpenyem
Füstölög, mint tűzáldozat
Lobog a foszló táj körül
Fönt a cserjésből villogón
Kitünnek a gyalogutak
Vetkeződik már a távol
Nézd a jövendőt hogy lángol
Azon azon kell mennem át
Utolérni az életem
Kivívni egy igaz hazát -
Mit balfelől csókolt a nap
Csókold meg jobbról arcomat
Mondd csak bátorításodat
Im fölkelek közületek
Követni némán sorsomat
Vissza-visszaintegetek.