Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 17. szám · / · FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM Vers

Illés Endre: SZÉP MINDENEKTŐL MESSZE LENNI
Rolla Margit versei - Athenaeum

Némely versekről némi módosítással el lehet mondani az Írás szavait: kezdetben vala a - szó. Rolla Margit verseinél is kezdetben volt egy-egy szó. Ez a szó új volt. És rendszerint igen összetett. Ezekhez a szavakhoz készült azután a vers. Néha egyhez is. De néha többhöz.

A szemről például Rolla Margitnak eszébe jut ez az összetétel: fájvirág. S írja is:

Néha elnézem hosszan szemed...
Két sugaras,
Dússzirmú
Fájvirág.

De eszébe jut még ez is: lélekfáklya.

S távolabb folytatja:

Néha elnézem hosszan a szemed.
Két gyönyörű,
Kigyujtott
Lélekfáklya

S eszébe jut sok minden még: fénykehely, titok-tó, csudaország.

Néha elnézem hosszan a szemed.
Két fény-kehely,
Titok-tó,
Csudaország.

A vers néha érzések hordozója. Néha gondolatoké. Kifejezhet kollektív életszemléletet. S hírt adhat az individuumról. Ezer arca s tartalma van a versnek. Rolla Margit verseinek minden tartalma a - szó. Egy, vagy több. De a több sem kifejezőbb egynél. Szavak költészete. Olyan költészet, amelynek nincs, vagy alig van más mondanivalója, mint egy-egy újonnan leírt szóösszetétel.

Nem erezi át az élet pirossága ezeket a szavakat. S ezek a versek is olyanok, mint a papírból készült művirágok. Nincs illatuk. Nincs vérkeringésük. Nem élnek. S nagyon-nagyon könnyen elporosodnak. Csak szinük van. Kissé különös, árulkodón élettelen s merev színük.

Szép mindenektől messze lenni
s úgy nézni már, mint régi képet.
Aranyló őszt
és égi kéket.
Szép mindenektől messze lenni.

Bágyadt, őszi színek, erősen fázékony érzékenység s majdnem beteges élet-tagadás. Alaphangként legalább is ez zeng a kötetben. De valóban ez fejezi-e ki Rolla Margit egyéniségét? Aki ennyire a szavak sodrára bízza magát: azt könnyen el is sodorják idegen partok felé s idegen kikötőkbe a szavak.

Első kötetükkel jelentkező költők - s különösen nők - szavainak árama különben is mindig a lemondás partjai felé tart. Egyelőre nem rajzolódik ki semmilyen egyéni arc Rolla Margit kötetéből.

A kötetben található ugyan nyolc-tíz vers, amely határozottan egyéni hangú. De idegen egyéniség - egészen tisztán s kihallatszóan Tóth Árpád, Szép Ernő s Pósa Lajos - hangja.

A forma: készenkapott. A technika - mint fiatal költőknél általában - megszokottan sima és jó.