Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 16. szám · / · FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM Vers · / · Illés Endre: BARTALIS JÁNOS

Illés Endre: BARTALIS JÁNOS
Egy kötet vers - Napmadara
; Dante-kiadás
5.

A nagy népnyomoroktól távol, - erős, egészséges, duhaj parasztok - tenyészete között, - alsó, hallhatatlan, boldog mitoszok - látomásainál - miért vagyok bús?

S hogy ez a költő csak a körülötte élő természet világát látja, s minden fájdalmak közül csak a sajátját kéri számon, - valahogy oly természetes.

Nem az emberi közösség költője. Nem is lehet. Mert az alsókosályi élettel kivonta magát az emberi közösségekből. S nem kollektív érzések továbbzendítője. úgy ég benne a szomorúság parazsa, az esszenciális szomorúságé, hogy csak a saját égő fájdalmát érzi. Másokét nem.

De ez a fájdalom sem lobog, mint egy Shakespeare-tragédia. Ezt a fájdalmat úgy mutatja meg, mint ahogy Csehov hősei jönnek be valahogy a színpadra, tétován jönnek s tétován megállnak, állnak egyideig, tépelődnek, küszködnek a megbízhatatlan szóval, azután észrevétlenül, szinte megkönnyebbülve, hogy ez eszükbejutott, a mellükhöz nyúlnak, s a bordák mögül egy csendes mozdulattal kiveszik a meztelen szívüket, s azt mutatják fel a közönségnek.

Így tesz Bartalis is.

A meztelen szívét mutatja meg.