Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 16. szám

BARTALIS JÁNOS: KASZÁLNI VALÓ FÜBEN...

Atya, Fiú, Szent Lélek lebeg a mezők felett.
Én a fűben járok - nyughatatlan lélek.
Térdeim verdesik a fűfejek.
Foszlik róluk áldó virágpor.
Rozsdás felhő marad megettem.
...Most még szélesen, vadul látszik nyomom,
amint előre gázolok -
de estére előjönnek a csendes szelek,
éltető harmatok
és visszahajtogatják a letiport szálakat.
Senkisem fogja tudni, hogy ott jártam ma
közöttük
- a kaszálni való fűben -
keresztül törtettem, embervad,
fűtestvérek békés közösségén.
Szétromboltam és összetörtem
kicsiny fűházakat, - templomokat,
letapodtam kegyetlenül
napba nyuló fűkarokat,
gyenge csillagokat.
Atya; Fiú, Szent Lélek lebeg a mezők felett.