Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 16. szám

FRISS ENDRE: BEVONULÓ ŐSZ

Riadó!... a hegyen már glédában állnak
a fák, felhők futnak szerte a paranccsal,
vezényszó csattan, hogy beleremeg a táj -

menekül vörös köpenyében a Nap!... s az árnyékok
is gyáván suhannak a völgybe: meneküljetek!
egy gesztenye-levél sápadtan fordul a fáról -

s meginog mind!...
már gurulnak fönn az ágyuk, most beledörren
brum!... a szél fütyül, mint a gránát csap
az erdő szivébe, hogy felnyög a tölgy is -

és felvisít e vércse s aláhull, átdöfött szivében
az utolsó sugárral -

foszlott lobogóként lengnek a lombok...

tüzelj!... s már ropog a zápor is, szakadatlan,
füstöl a hegy...

odvába huzódik az ember, dideregve,
mécset gyujt halottaiért s érzi, érzi,
hogy gyenge, mint a pondró.