Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 14. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM Tudomány és kritika

Halász Gyula: ISMERETLEN NÉPEK, NÉVTELEN FÖLDEK
Dr. Kalmár Gusztáv könyve - A Szent István Társulat kiadása

A «fekete» világrészek: Afrika és Ausztrália. A könyv első fele (206 lap) Afrikával, a második (155 lap) Ausztráliával foglalkozik. Egymással össze nem függő fejezetekben vonulnak fel sorjában Mungo Park, Clapperton és Lander, a Niger kutatói; a német Barth és Nachtigal, a Szahara és Szudán nagy utazói, majd pedig Livingstone és Tanley.

James Cook három földkörüli útját hetven lapon beszéli el a szerző; Ausztrália gyarmatositásáról szól a következő nagy fejezet (Phillip első fegyencszállító expedíciójától 1853-ig). Ausztrália belsejének kutatói közül Stuart, Forrest és Giles útjáról találunk elég bő ismertetést.

Kalmár könyve nem törekszik teljességre. Nem a nagy fölfedezők küzdelmeit beszéli el - ahogyan ígéri -, de jó néhány fölfedező utazásait elbeszéli. Akikről megemlékezik, mind igen kimagasló kutatók. Célja nyilván nem az, hogy leperegtesse előttünk a két «fekete» világrész fölfedezésének drámáját. Még csak nem is a legdrámaibb utazásokat és legmegragadóbb életrajzokat illeszti egymás mellé. Merőben esetleges a választása s a terjedelemben nincs tekintettel a fölfedező utazások jelentőségére. Kár, hogy éppen azokkal az utazókkal foglalkozik részletesebben, akikről eddig is legtöbbet tudtunk, mert az utóbbi évek során önálló kötetek jelentek meg róluk (és tőlük), mint például: Mungó Park, Nachtigal, Cook és Philipp. A régebbiek közül Livingstone és Stanley azok a fölfedező utazók, akiket a legkevesebbé kellett fölfedezni, bárha igaz, hogy régi fordításaik élvezhetetlenek. A szerző tehát hasznos munkát végzett.

Olvasmánynak érdekes és tanulságos ez a könyv, de nem teszi fölöslegessé Afrika és Ausztrália fölfedezésének régóta várt történetét.