Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 11. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ

TAVASZI SZALÓN

A Szinyei Merse Pál társaság tavasszal kiállítást szokott rendezni fiatal művészek munkáiból, díjakat és elismeréseket oszt ki közöttük, annak jeléül, hogy eleven kapcsolatot tart fenn a jövővel, viszont némi fémjelzést is ád ekként a fiataloknak, akik közül, az évek során néhány már valóban számottevő művészeink közé emelkedett.

Ez az ötödik ilyen kiállítás érdekes képet ád fiataljaink törekvéseiről. Általánosságban azt mutatja, hogy egy-két lépéssel hátrább vagyunk a külföldnél, ha nem is éppen tehetség, hanem az irányzatok kihangsúlyozottságának szempontjából.

Örvendetesen látható, hogy tehetséges friss szobrásznemzedék van kialakulóban, ami plastikánk meglehetős stagnálása után jobb idők reményét ébreszti. De még mindig gazdagabban jönnek a fiatal festők, ami a díjkiosztáson is meglátszott. A legtöbbet igérő tehetség az első helyen díjazott festő a ma még kiforratlan, de igen erőteljes Hincz Gyula, aki mellett Pekáry István, Kolbe Mihály, Hámor Ilona és Hollós Mattioni Eszter munkái keltettek leginkább érdeklődést.