Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 11. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Apró bírálatok

(I. Gy.)

Balázs István: Fájdalom... Egyszerűség... (Versek). Váltakozva szabad és kötött versek, amelyek néha élesen belevágnak a felszínbe, de az érzelmek mélyebb régióit mégsem érintik, az utolsó pillanatban elragadja őket a pátosz. Kevés kellene ahhoz, elsősorban kifejező erejének ismerete, hogy Balázs István figyelemreméltó verseket írjon. Most még, ha meg is fog valamit, vagy úgy agyoncifrázza költői rekvizitumokkal, hogy az is, ami eredeti volt, frázisnak hat, vagy pedig oly általános, nagy érzelmeket akar kifejezni, amelyekhez nincs elég erős egyéni hangja és így megint csak bőbeszédűségbe esik. Holott - ismétlem - verseiben gyakran van egy kis mag, amely megérdemelné, hogy természetének megfelelő szerénységgel, ismerettel ápolják. Szívesen vennénk, ha kivirágozna.

(L. I.)

Balásházy Péter: Felajánlás. - A Szent István Társulat kiadása. - Katholikus regény, amelynek szerzője főleg a cselekménymegoldás tanulságaiban akarja megmutatni a katholikumot. Az írónő - mert hiszen Balásházy Péter írónő - nyilván arra gondolt, hogy «bátran megvallotta katholicizmusát, ha e regényben Gyurka és Márta házasságát energikusan összeboronálta. Márta először nem így akarja. Az édesatyja és mostohája lakodalmán elhatározza, hogy a «maga útjára» tér. Felmegy Pestre, beiratkozik az egyetemre, - elszakad bánataitól s elszakad a szerelmes, hallgatag Simon Gyurkától is. Az élet «hatalmas szóval hívta». Nos, a regény tanulságos vége mégis az, hogy Márta nem kerülheti el az asszonyok «szolgaságát». S itt igérkezik valami abból, amit Balásházy Péter intellektuális női elgondolásnak s ily értelemben és szellemben való katholikus megnyilatkozásnak szánt. De az írónő nem tudja életét, alakját megtalálni s megteremteni annak, amiben meggyőzőt akart hozni. A bonyodalmak nehézkesek, erőszakoltak, - sablonasok lelkiekben is, külsőségekben is. Márta új otthona, a kolleganők s a könyvek társaságában eltöltött napok epizódjai a várt «megváltásból», az új élet «dicsőségéből», még a valószínűségéből is nagyon keveset hoznak. Épilyenek Pál Miklós képviselő (kikeresztelkedett ujságíró cinikus erőszakos férfi) és a világháborús télnek, s otthoni elszegényedésnek változatai.