Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 11. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM · / · BARTA JÁNOS: FENT ÉS LENT

BARTA JÁNOS: FENT ÉS LENT
(Könyv a magyar társadalomról) [+]
4.

Tanulságok:

1. Mai társadalmunk rétegeződése a kultúra szempontjából nem helyes, nem egészséges. Műveltség, gazdasági erő és politikai hatalom külön utakon járnak.

2. Ebben a tényállásban a kultúra is hibás, mert éppen kialakulásának legdöntőbb mozzanataiban nem volt a maga organikus alapjaira tekintettel.

3. Tipikus magyar jelenség: teremtés, szervezés és fogékonyság összhangjának hiánya. Ennek legjellemzőbb tünetei: fogékonyság hiánya a társadalom jórészében s betegesen érzékeny fogékonyság egyesekben, túlszervezés hivatalos részről s a teremtőerő formákat kerülő nyers kitörése az alkotóknál.

 

[+] Weis István: A mai magyar társadalom. Magyar Szemle-kiadás