Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 6. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT MISKOLCI KAFFKA-ÜNNEPE

Február 27-én a miskolci Lévay József Egyesület Nyugat-estet rendezett, amelyre a miskolci Zenepalota terme az utolsó helyig megtelt lelkes hallgatósággal; sőt az érdeklődők nagy része a folyosókra szorult és onnan hallgatta végig a közreműködőket. Móricz Zsigmond előadása vezette be a műsort a Nyugat jövő útjáról, - Schöpflin Aladár Kaffka Margit írói pályájáról beszélt, Nagy Endre Ady Endrével volt találkozásait adta elő; Babits Mihály, Török Sophie, Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső két-két versüket mondták el, Ascher Oszkár pedig Babits, Gellért, Karinthy és Kosztolányi műveiből szavalt - a közönség lankadatlan figyelme és tomboló tetszésnyilvánítása mellett. - Az est jövedelmét a Nyugat szerkesztősége Kaffka Margit emléktáblájának költségeire ajánlotta föl; és másnap résztvett az emléktábla leleplezésén.

Tóth Árpád emlékmatiné volt a Belvárosi Színházban február 2-án, vasárnap. A matinén Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső olvastak fel Tóth Árpádról, - Ascher Oszkár, Somlay Artúr, Pápay Klára, Somló István Tóth Árpád-verseket szavaltak; dr. Győri Pál Lányi Viktor és Molnár Antal által megzenésített Tóth-verseket énekelt Kósa György zongorakísérete mellett, Szarvas Klára pedig hárfán játszott.