Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 6. szám · / · A NYUGAT HÍREI

OSVÁT ERNŐ BECSÜLETRENDJE

A Nyugat írói és barátai szomorú örömmel olvashatták, hogy Osvát Ernőt a francia kormány a Becsületrend lovagjává avatta. A kitüntetést, amelyet, francia részről, már egy évvel ezelőtt kezdeményeztek s amely most kései díszként pirosodhat Páris halott szerelmesének sírján, Osvát és szükebb családja helyett nagy családja, a Nyugat köszöni meg. Teheti ezt annál is inkább, mivelhogy ez a figyelmesség talán nem is annyira hallgatag szerkesztőnk személyének, a francia irodalom e rajongó barátjának, mint inkább működése, vagyis lapja humanista irányának szólhat. Akit eddig, az életben és emlékünkben, fehér hajjal és dísztelen fekete kabátjában láttunk, arra most, Franciaországnak hála, s utólagos helyesbítéssel, a fekete kabáton egy kis piros sávval emlékezünk: tel qu'en lui-męme enfin l'éternité le change - úgy, amivé, mint kedves költője mondta, az örökkévalóság változtatja, egy parányi piros folttal, a szeretet s a szenvedés vércsöppjével a szíve felett. Az ily hagyomány kötelez: Osvát nemes európaisága lapjában él ma tovább s utódai az ő emlékével együtt e legszebb ideálját is istápolják...

Itt emlékezünk meg arról is, hogy Laczkó Gézát, a Nyugat régi munkatársát, a francia közoktatásügyi miniszter az akadémiai pálmával tüntette ki.

Tavasszal két magyar regény jelenik meg a francia könyvpiacon. Az egyiket, Móricz Zsigmond «Isten háta mögött»-jét, a Rieder-cég bocsátja közre «Derriére le dos de Dieu» cimmel, Gara László és Marcel Largeaud fordításában, a «Prosateurs Etrangers» című kiadványsorozatban. A másik mű,. amely, mint az első, szintén a Nyugat-ban látott napvilágot, Babits Mihály «Timár Virgil»-je «Le fils de Virgile Timár» cimen a «Cabinet Cosmopolite»-ban jelenik meg, a Stock-cég e többéves sorozatában. Fordítójának neve a Nyugat olvasói előtt sem ismeretlen: Aurélien Sauvageot egyike ama ritka franciáknak, aki a magyar nyelvet és irodalmat kitűnően ismeri s aki nyelvi és írói képességeinek e fordításban is fényes bizonyságát adja.