Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 2. szám

A SZINHÁZ: ÜZLET

A Nyugat szerkesztőségében kialakult az a vélemény, hogy a szinházi krizist, amely ma valóban az egész világon tapasztalható, a szinház fogalmának tisztázatlansága okozza.

A szinház, amely a szent hajadonkorban vallásos intézmény volt, ma üzlet. Ez az üzlet valami ideális anyaggal dolgozik, de mégis csak üzlet, amely azonban éppen a portéka minéműsége miatt nem jutott el a tiszta üzleti beállításig.

Megkérdeztük erre vonatkozólag három kritikus, két szinházigazgató és két jogászember véleményét s azokat itt közöljük.