Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 19. szám · / · NAGY ENDRE: NEHÉZ A GICCS!

NAGY ENDRE: NEHÉZ A GICCS!
Morál

Isten kijelölte teremtett lényeinek az elemét: békának a posványt, sasnak a levegő-eget. Isten nyujtotta meg a kócsag lábszárát, hogy az iszapban gázolva be ne szennyezze patyolat-tollát. Hogy Isten valakit kiválasztottjának magához emel, az nem könnyű ajándék, hanem nehéz martíromság. Akik lázadozás nélkül hordozni tudják dicsőséges terhét, - azok boldogakká avattatnak.

És nagy öröm, gyönyörű igazságszolgáltatás, vígasztaló morál, hogy Móricz Zsigmond több pénzt keresett a «Légy jó mindhalálig»-gal, mint a «Szépasszony kocsisá»-val.