Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 24. szám · / · FÖLDI MIHÁLY: A VŐLEGÉNY

FÖLDI MIHÁLY: A VŐLEGÉNY
3.

Kettesével szaladt fel a lépcsőn, az első emeleten elfogta a liftes s nem engedte tovább, felvitte a másodikra. Ajtaja előtt, mialatt kinyitotta, elolvasta a táblát: Dr. Illés Zoltán ügyvéd... Az inas eléje sietett. Karjára dobta kabátját és a fogadószobába ment.

Első látogatója egy gyáros volt, a második, tíz perc mulva, egy asszony. Mosolyogva, szinte nevetve lépett be az asszony s melegen nyujtotta fehérkesztyűs kezét.

- Jónapot, Zoltán!

Nagyon kellemes volt a hangja; teli zengéssel ömlött a szájából, melyet mosolyogva csücsörített minden mondat után, mint egy külön élő, piros, illatos kagylót.

- Kezét csókolom - köszönt zavartan és betette a zöldpárnás ajtót.

Az asszony mosolyogva megállt előtte s felnézett rá. Kinyitotta galambszürke bundáját, édes, mély illata megcsapta az arcát.

- De meleg van magánál!

- Igen... - mormolta s nem tudta kitalálni, ki ez az asszony.

- Mi az? Nem ismer meg?

Arca hivatalosan komoly volt, de sötétbarna bőre áttüzesedett és gömbölyű barna szemében friss fények szivárványlottak.

- Őszintén szólva...

- De Zoltán! Szabad így megfeledkezni egy régi barátról?

Régi, régi időkből mindenféle lánynevek villantak fel benne, de egyikben sem bízott annyira, hogy ki merte volna mondani. Az asszony szemrehányón megfenyegette a mutatóujjával. De nem hagyta sokáig töprengeni, megmagyarázta, honnan ösmerik egymást. Nyolcadik gimnazista korában Illés tanított egy ötödikest, annak volt egy nővére, annak pedig egy barátnője. Ő az. Lili.

- Nem emlékszik Lilire?

- Most már...

- Azóta persze férjhez is ment.

- Azért jöttem magához, hogy válasszon el az uramtól.

Leültette az íróasztalához és cigarettával kínálta meg.

- Hát miért akar elválni?

- Miért?... Ejnye, de meleg van magánál...

Felállt, levetette bundáját, meglazította nyakán a kis kockás sált és elhelyezkedett a sötétzöd karosszékben.

- Kedves Zoltán, én mindjárt magára gondoltam...

- Mikor?

- Amikor elhatároztam, hogy nem tűröm tovább... Nem tűröm!

- Mit?

- Hogy megcsal.

- Kivel?

- Mindenkivel!

- No...

- Higyje el, így van.

- Biztos benne?

- Eleget sírtam, eleget virrasztottam, eleget szenvedtem. És akkor eszembe jutott maga. És biztosan éreztem, hogy meg fog menteni.

- Hát vannak bizonyítékai?

- Vannak. De nem is kellenek. Nem tagad az semmit. Még csak nem is tagad! Ez a szörnyűség!

Valóban, érthetetlen történetet adott elő az asszony. Négyéves házasok s egy év óta megcsalja a férje, aki igazgató egy nagy bankban. Schmidt Endrének hívják. Viszonya van az asszonynak egy barátnőjével, viszonya volt egy operettszínésznővel s volt valami rövid kalandja egy francia nevelőnővel is.

- Dehát miért teszi ezt? - kérdezte kissé ingerülten Illés.

- Nem érti, Zoltán?

- Nem.

- Én sem.

Illés önkéntelenül szemügyre vette az asszonyt. Friss, édes arca csupa élet és szépség. Milyen finom, szinte okos az orra... Kedves, sötét pihe a felső ajkán... és beszédes, nyugtalan szája... Mély, gondolkodó, csodálkozó, végtelen nagyra nyíló szeme... Fekete. És az a zenélő hangja... Szép asszony.

Az asszony rányitotta szemét, mintha mutatta volna magát: igen, ilyen vagyok, csak nézz meg jól... Fejét kissé felemelte és forró, fehér nyaka kinyúlt a kék sálból. Aztán mintha elszégyelte volna magát, hogy így megmutatkozik, lesütötte szemét és könnyedén elpirult.

- No, majd beszélek az urával, - mondta kissé rekedten Illés.

Az asszony felállt. - Úgyis hiába...

- Miért?

- Mert nem békülök ki.

A kezét nyujtotta.

- Nem szép ugyan - mondta könnyű bánattal -, hogy nem ismert meg... mondja, kérem, megcsunyultam?

Hangosan felelt Illés: - Ellenkezőleg!

- Mi az?

- Megszépült! - válaszolta meggyőződéssel.

- Biztos?

- Biztos.

Most Illés tenyerébe ejtette kezét. - Hát akkor mégis bízom magában.

- Köszönöm.

Rásegítette a bundát és kinyitotta előtte az ajtót.