Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 24. szám · / · TÖRÖK SOPHIE: VERSEK

TÖRÖK SOPHIE: VERSEK
I.

Ezer Igent és ezer Nemet töltök lelkembe
naponta, de Igen és Nem céltalan
folyik ki sebeimen - meddő görcsök után
újra tétován állok és megint nem intéződött el semmi!
A foszló selyemégre nézek: s éhes lelkem
szédülten sikolt Igent! - és nézek a vészes
fekete éj vad csillagarcába: s hunyászkodón
ígérem: Nem, nem! Így habzik bennem
örökké vágy és félelem, gyilkoló
vérkeringés. Isten, óh keresztény Isten!
határozz helyettem! Ne akaratom pörgesse
szédült léptemet, vad csillagokban rendelt
sorsomért ne vélem számolj! Jó és
Rossz úgy összekuszált már - felelhet-e
Néked a bódult pille vakító ege alatt?
Bár volnék oktalan porszem, számolatlan
parány a Sokban, mit vak erő kénye
dobál: vak és céltalan erő! de tán mégis
beláthatatlan akaratod szerint! óh
irgalmazz nékem! s vedd le roskadó lelkemről a felelős akaratot...