Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 10. szám · / · A NYUGAT HÍREI

«Könyvművészet békatávlatból.»

Mélyen tisztelt Szerkesztőség!

Az Egyetemi Nyomda «Könyvművészet békatávlatból» cím alatt megjelent közleményére csak három rövid megjegyzést engedjenek meg.

1. Az Egyetemi Nyomdát nem tévesztettem össze az Államnyomdával. Hogy azonban az Egyetemi Nyomda, bár a Tudományos Társulatok Sajtóvállalatával történt fúziója után kivétetett «a miniszteriális ügykezelés formájából», még sem tekinthető magánvállalkozásnak, hivatkozom az Iványi-Gárdonyi-Czakó: A Királyi Egyetemi Nyomda története című mű 170. oldalán foglaltakra.

2. A különféle szaktekintélyek: finn miniszter, egyetemi professzor, múzeumi direktor megszólaltatása helyett csak Czakó Elemér h. államtitkárt akarom idézni, aki 1927. augusztusában a Magyar Grafika című folyóiratban a drezdai papírkiállítást ismertető cikkében a következőket írta: «Izlés tekintetében tehát legyünk igen óvatosak... A szinházakba, papírüzletekbe és könyvespolcokra bevonulnak a «maskarádék, a papírból utánzott fa, fém, moaré, selyem, préselt krokodilbőr és társaik».

3. «Magyarország művészeti emlékei» szerintem is az utóbbi évek művészeti irodalmának egyik legjelesebb és leghasznosabb terméke. Éppen ezért foglalkoztam különösen e könyv kötésének izléstelenségével. A könyv valóban szép mélynyomásos sokszorosításáról, ami a könyv kiállításának mindenki által elismert igaz érdeme, az Egyetemi Nyomdával kapcsolatban nem írhattam, mert ezt az Athenaeum csinálta.

Igaz tisztelettel
NAMÉNYI ERNŐ