Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 10. szám

FRISS ENDRE: FÁTUM

Szálltam, szálltam... előttem szálltál
Lázamat hütötte szárnyaid csapása.

Nesztelen csúsztam... úttá lapultál
Por-szádtól sárrá nyúlt rajtam a pára.

Víz alá buktam... hálóvá merültél.
Pikkelyemen táncolt csomóid szája.

Hegycsúccsá nyúltam, elleptél: hűvös hó
Lettem érc a földben, furakodtál: fúró
Levegővé tüntem... ökörnyál: csókoltál.

Voltam rózsa-tépő, surranó... ott voltál.
Rejtett tövis-ajkad cuppant, nyoma: vércsepp.

Pihegő veréb én, Te: keringő vércse...