Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 8. szám

A NYUGAT HÍREI

Vitaest a modern irodalomról. Déry Tibor e hó 18-án, szerdán előadást tart a modern líráról a Kereskedelmi Csarnokban (V., Szabadság-tér 12). Az előadást vita követi, amelyben Fenyő László, Füst Milán, Kassák Lajos, Komlós Aladár, Kosztolányi Dezső, Nádass József, Osvát Ernő, Pogány M. Béla, Szegi Pál és mások vesznek részt. Kezdete ˝ 9 órakor. Meghivók kaphatók a Népszava és «Mentor» könyvkereskedésben (Andrássy-út 17) és a Fodor hangversenyirodában (Váci-utca).