Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 8. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ

Rabinovszky Márius: KORB ERZSÉBET
Genthon István könyve

Egy könyv - szép, komoly, tiszta munka - emléket állít Korb Erzsébetnek. Emléket egy szép, komoly, tiszta művésznek. Ez a művész mélyen érezte a csend harmóniáját, megsejtette a szférák zenéjét és halk, ünnepi ritmusú viziókban adott testet művészi látomásának. Korb Erzsébet lelke mélyén valami el nem mondható világfájdalom szunnyadhatott. Mint mindnyájunknak, akik Árkádiába valók. Olyan volt ez a mély melankólia, mint a festmény sötét alapja, melyre káprázatos, dús rétekben rakja a művész az életderű képeit. A sötét alapot senki sem látja. Pedig az ad ragyogást a felületnek. Ilyen volt Korb Erzsébet az életben: csupa friss, feszült életöröm, legbelül pedig tiszta, csendes szomorúság.

Ez a kettősség határozta meg művészete hangulati jellegét. Tiszta kötött ritmus, épített, feszült formák, rőt színek derűs ragyogása, mély csend és mindent átitató sűrű melankólia. Nagy formák és nagy gesztusok. Pantomimikus beszéd, tárt összhang. Valósi ösztönös olasz jelleg; csak érzéshangsúlyában délgermán tipusú. Élete végén (Istenem, huszonhat éves korában!) a melankólia a fölszínre tört és tragikus jelleget kölcsönöz művészetének. Rajzaiban a sűrű sötét árnyékhullámok átfeszítik a világosság csendes felületét és megülik a rétegekben tornyosuló, zárt kockákba épített formákat. A kiegyenlített passziv feszültséget az erők aktiv szétfolyása váltja fel. Olasz házak tömbjei közül fenyegetően lángolnak fel píniák fekete sziluetjei. Isten, aki ezt a művészéletet huszonhat éves korában kioltotta, megengedte, hogy a tragikum művészileg megrögzített - megrajzolt és megfestett - gesztusával távozzon el közülünk. Így lett e pár fiatal év munkássága artisztikus egésszé, kerek egységgé. Így lesz Korb Erzsébet emléke teljes, helye a magyar művészet történetében meghatározott.

Genthon István kevés, magvas, átérzett szóval szinte kimerítően méltatja Korb Erzsébet művészmunkássága általános jellegét és meleg szavakkal jellemzi a reprodukált képeket. A könyv kiállítása kifogástalanul szép.