Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 8. szám

MAXIM GORKIJ: AJÁNLÁS
LEVÉL A NYUGATHOZ

Szergéj Szergéjev-Censzkíj már több mint húsz éve dolgozik és ma, véleményem szerint, Mihail Prisvinnel együtt a legelső helyen áll az orosz irodalomban.

Ez az eredeti tehetségű ember az olvasók és a kritika értetlen csodálkozását keltette fel első elbeszéléseivel. Túlságosan világos volt, hogy nem hasonlít a Bunyin, Gorkij, Kuprin-féle "realistákhoz", akik, abban az időben, népszerűségnek örvendtek, de világos volt, hogy nincs rokonságban a "szimbolistákkal", - a francia "dekadensek" e kissé elkésett utódaival sem. Formájának, nyelvezetének különálló és mély sajátossága a kritikusokat - közbevetőleg a nem nagyon műértőket - az elé a kérdés elé állította: ki ez az új és, amint látszik, szeszélyes művész? Hová lehetne sorozni? És minthogy nem illeszkedett be a szokásos osztályozásokba, szívesebben hallgattak róla, mint beszéltek. De a hatalmas tehetségnek e mindenütt általános meg-nem-értése nem csüggesztette el a fiatal írót. Rákövetkező elbeszélései még jobban fokozták a bölcsek csodálkozását. Nem emlékszem, hogy ki értette meg közülük - és megértette-e egyáltalán valaki, hogy ez az ember érzelmeinek, alakjainak, gondolatainak legjobb, legtökéletesebb kifejezésmódját keresi.

Nem vagyok kritikus, nem engedhetem meg magamnak, hogy részletesen méltassam Szergéjev-Censzkíj munkásságát, mert félek, hogy szubjektivitásom feszélyezhetné a magyar olvasóközönséget. Röviden szólva - Szergéjev-Censzkíj irodalmi pályafutása egyike volt a legnehezebb karriereknek. Lényegében véve ilyen is maradt mind a mai napig.

Még mindig nem sokak előtt világos - bár egyre világosabb lesz -, hogy Szergéjev-Censzkíj egyik legragyogóbb folytatója az orosz klasszikusok - Tolsztoj, Gógolj, Dosztojevszkij, Ljeszkov - kolosszális művének. Szergéjev-Censzkíj, valamint a most említett írók könyveiben a tipikusan-orosz nem takarja el az "egyetemes-emberit" - életünk tragikus ellenmondásait.

A magyar olvasóknak ajánlott regény, a "Színváltozás", első része egy több kötetre tervezett epozéjának és az orosz intelligencia életét ábrázolja az 1914 - 18-i irtózatos háborúnak, a "kulturális" Európa e legnagyobb bűntényének előestéjén, amely egész történelme folyamán elkövetett minden bűnténye között a legszégyenletesebb.

De ez az első kötet teljesen befejezett egész. Orosz nyelven a "Szinváltozás" bámulatosan zenei hangzású. Ha a magyarok nem is hallják a szónak ezt a zenéjét, - meg vagyok győződve, hogy a krymi természet képeinek lírai bája, az alakok csodálatos lágysága és emellett élessége mégis világos lesz számukra.

Szeretném hinni, hogy a magyarok megértik, megérzik azt a gyönyörű szomorúságot is, amelyben oly gazdag az író, az emberekért, az emberért való szomorúságot, amellyel oly bőkezűen telítette szép, emberien bánatos könyvét.

Sorrento, 1928. március 30.