Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

Új Ady-album. «Vér és arany» címen Baja Benedek, a kitünő grafikus, 12 illusztrációt készített Ady leghíresebb 12 verséhez. Ezeket a rajzokat, amelyek csupán 300 számozott példányban jelentek meg az Athenaeum kiadásában, sikerült a Nyugat részére fentartanunk. A gyönyörű kiállítású albumot előfizetőink rendkívüli részletfizetési kedvezménnyel is megszerezhetik, amelyről III. hirdetési oldalunk nyújt közelebbi tájékoztatást.

Az utolsó dalért. Megjelent és a Nyugat kiadóhivatalában 3 pengőért kapható Gellért Oszkár új verskötete, melyhez Kozma Lajos rajzolt illusztrációkat.