Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 1. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

M. Pogány Béla: MAURICE BEDEL: JÉRÔME 60o LATITUDE NORD
A Goncourt-díjjal kitüntetett regény

(A Nouvelle Revue Française kiadása)

Hanyatlóban a Goncourt-díj presztizse. Az idén már a díjat oly írás nyerte el, mely nem méltó erre az egyetemes érdeklődéssel lesett kitüntetésre. A negyvenéves Maurice Bedel emez első regényének vannak kvalitásai: friss, szellemes, érdekes, jól szerkesztett, s ezek távolról sem megvetendő erények. A kereső irodalmi értékelés azonban vajmi keveset talál ebben a könyvben; egy Goncourt-díjas regénytől új törekvést, új tehetséget, új értéket, valami «mást», útmutatást várnak, nem pedig oly történetet, amelyben minden jólismert és kipróbált, újat mondani nem akar.

Az, amire a könyv címe utal, hogy a 60-ik északi szélességi fok alatt másképpen szeretnek, mint a 45-ik fok alatt, magyarul úgy hangzik, hogy «ahány ház, annyi szokás». Meséje annyi, hogy Jérôme, francia színműíró, halálosan beleszeret egy norvég leányba, Uni Hansenbe, eljegyzi, aztán elhagyja, mert megtudja tőle, hogy már nem ártatlan.

A regény voltaképpeni érdekessége a norvég társadalom rajza a francia Jérôme retináján, a nők szerelmi élete: a menyasszonyok házas viszonyban élnek vőlegényeikkel, a házas nők tetszés szerint elég gyakran váltogatják férjeiket; a szerető, a házasságtörés, a szerelmi hazugság fogalmát nem ismerik: szükségtelen is, hiszen a szerelem minden lehetőségét törvényes formába öltöztették már s az érzelmek bonyolultságának teljes kizárásával eljutottak odáig, hogy szeretni valakit nem sokban különbözik attól a nyájas gesztustól, mellyel felebarátaikat cigarettával kínálgatják. Ezek az érdekes ethnográfiai adatok - legalább is általánosításukban - egyrészt megerősítésre szorulnak, másrészt az irodalmi reportage területéhez tartoznak. Érdekességük belletrisztikai érvényesítését nem lehet egészen fair játéknak tekinteni.

A francia szellem ellenségei ne siessenek «Jérôme»-ban a francia irodalom hanyatlását látni.