Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 1. szám

FÜST MILÁN: BARÁTAIMHOZ

Mint a kedves után, ki szép volt és kegyetlen,
Könnyű és fájdalmas pillantást vetek majd a dombok felé s feléd ó gyönyörű élet!
Ki meggyötörtél s most a rideg sírba küldesz elviselhetetlen
Kínjaim engeszteléseül!

Nem szemrehányás ez! Nincs az én szivembe' semmi már,
Mi igazamat keresné. Esengés voltam, mondhatatlan
Sovárgás valami után, mit nem ismerek... Hajladoztam, mint szélben a fák,
Nyújtottam nyakamat, mint a strucc-madár, - sovány nyakam...
S nem tudtam, hová legyek a vágytól és fájdalomtól.

S most az esengés sírjába tér. Ingott, remegett, sírt!...
Majd elfordult attól, ami vonzza - s elcsitúlt.
Nem tudom, mi lesz vele, vaj' nem ordít-e fel a sírban is újra, mint éhes farkasok,
Melyek vad télben a havasi falvakat környékezik, - s mindhiába!
Elhalóban van az esengés, - nemsokára lehúnyt, jó-barátaim!
Oly ívet futott, mely valami felé hajlik s nem éri azt el soha!

Ne nevessetek rajtam. Csillag voltam, szerencsétlen siető!
S ha nem voltam egyéb, mint a gyengéd, becéző pillantás, mely egyre csak bucsúzik tőletek,
S azért simogat, hogy emlékül vigye tán, milyen az arcotok?
S ha nem voltam egyéb, mint a mosoly, melyet elviseltetek...
S a fájdalmas zokogás, amelyre megdobbant a szív és felhorkant:
Hogy vajjon miféle fájdalom ez? - Isten-adta, Isten-küldte átok, mely így zokog?
Akkor is, ó akkor is, bocsássatok meg! - Szív voltam, tört szív, annyi az egész!
S feledjétek el, hogy éltem.