Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 18. szám

FÖLDI MIHÁLY: PLACE DE L'OPERA

Páris, Place de l'Opera, déli tizenkét óra. Az avenueről jövünk, szemben velünk az Operaház, balra a Café de la Paix széksorai. Szeszélyes, langyos augusztusi nap; az égen egy ezüstös korong felhők közt siklik le, megfoghatatlanul. Az operaház két oldaláról láthatatlan szájak szakadatlanul öntik a kocsikat, autókat, embereket, - egyszerre egy kékruhás rendőr felemeli fehér botját s háta mögött megtorpan a kocsi- és emberáradat. A folyam tóvá szélesedik és mélyül a téren; egyik kocsi a másikba furakodik, a motorok berregnek, váll vállat ér, lehelet leheletbe keveredik, zsibong, zúg, zakatol, mormol a tömeg, melyet fénybe sötétít, árnyba szinesít a felhők közt futkosó nap.

Nézem a kavargó tömeget és hallom titokzatos moraját:

A kisasszony (karján kalapos dobozzal, egy óriási autó mögött): Sietek! Nincs időm. Én vagyok a kaméliás hölgy.

Fiatalember (a háta mögött): Szeretem magát! Szeretem magát!

Az amerikai (sovány tanár, kékszalagos fehér kalapban.): Éljetek teremtő életet! Aktivizmus! Mehanizmus! Vitalizmus!

Francia (mosolyog).

Amerikai: Kinevet?

Francia (dúdol):
 
Mehanikus ember! Mehanikus ember!
Dollárt dob a gépbe,
Dollárt dob a gépbe,
Gyereket szül a gépe...

Süketnéma: Művész vagyok! Művész vagyok! Hozom az új művészetet! Új formát, igazi színt, nem értenek! Nem értenek meg!

Divatszalón: A kosztűm húszezer frank!

Angol kéjenc: A kosztügy a nővel?

Divatszalón: Ötezer. Vigye! Üzlet.

Angol kéjenc: Üzlet.

A kisasszony: Menjünk már. Én leszek a kaméliás hölgy! Állok a pult mögött, szép hölgyeknek kínálom a szép kalapot és várom a grófot, az előkelőt, a gazdagot, aki elcsábít. Ó gróf, ó gróf, csábítson már el!

Fiatalember: Imádom, kisasszonyom. Hosszú, hosszú délutánokat sétálok el az üzlete előtt, apámmal már nyolc kalapot vásároltunk önnél. Mit tegyünk a kalapokkal? Mit tegyünk a kalapokkal?

A próféta: Hirdetem a szegénységet! Legyetek a híveim. Hirdetem a gazdagságot, legyetek a híveim!

A tömeg: Siessünk, elkésünk. Elkésünk, siessünk.

A koldus: Kérek két sout!

Napoleon: Lodi, Austerlitz, Wagram, Waterloo, gloár! gloár! Sírom két frankért megtekinthető. Két frank! Dome des Invalides. Két frank!

Politikus: Le a háborúval! Éljen a háború! Mit akartok?

Egyéniség: Én! Én! Én vagyok én! Mondjátok meg, ki vagyok?

Szobrász: Festek:

Festő: Szobrász vagyok.

Öreg ember: Húszezer rubelem volt a háború előtt. 1914-ben 20.000 rubelem volt. Pénz! Szép pénz! Megtakarított pénz! Semmi. Papiros. Rossz papiros. Rosszak a lábaim, betegek, és messze lakom. Drága a villamos. Van egy kis pénze? És Katolikus ön? Én is: Ez szép. Ó...

Lélek: Test akarok lenni!

Test: Én vagyok a lélek!

A tömeg: Siessünk, elkésünk. Elkésünk, siessünk.

A kisasszony: Sietek, én leszek a kaméliás hölgy.

A fiatalember: Imádlak.

A kisasszony: Szeretlek. Este moziba megyünk és amikor Chaplin szíven lövi magát a jéghegyen, megengedem, hogy megcsókolj. A csók jó.

A fiatalember: A csók minden.

A kisasszony: Vasárnap délután kimegyünk a Szajnára. St. Cloudnál kiszállunk és a fák közt, hol parfőmös a levegő, egymásnak élünk. Une heure de bonheur!

A fiatalember: Une houre de bonheur!

A költő: Verset írok, pénzt adjatok!

Író: Regényt írok. Regényt a korról, korrajzot az átmeneti korról, analitikus regényt az analitikus emberről, konstruktív regényt a konstruktív tömegről, nemzetközi regényt a nemzetközi emberről, két finom szó a sorok közt Patouról... Gerlainről... önről is. Poiret úr?... fizet? Figyeljetek rám! Ne táncoljatok annyit! Ó borzasztó ez a sok tánc, sport, revü... nem jut rám idő... rám is figyeljetek, velem is foglalkozzatok, írok, írok, villát akarok, kastélyt akarok, autót akarok, pénzt, pénzt adjatok...

A tömeg: Siessünk, elkésünk. Elkésünk, siessünk.

A kisasszony: Tudom, szegény vagy. Szeretlek.

Fiatalember: Imádlak.

A kisasszony: St. Cloudban keresni fogjuk a grófot. A kaméliás hölgynek grófra van szüksége.

Fiatalember: Aztán hercegre.

A kisasszony: És te kínozni fogsz a multért. A multamért.

Fiatalember: Szeretem a multadat. Ó, a gróf... ó, a herceg!

Kisasszony: És a palota! És a gyémánt... multamban mindig szeretni foglak. Tiéd a szívem.

Fiatalember: És a gróf? És a herceg?

Kisasszony: Őket is szeretem.

Marie Antoinette: Engem lefejeztek. Jöjjetek Versaillesba, nézzétek meg palotáimat. Thos. Cook, 70 frank. Szép.

Reklám (a háztetőn): Leveskocka! Hashajtó! Caruso, Paderevszkij, gramofón!

Autobusz (csikorgó fékkel befurakodik a kocsik közé. A sofőr cigarettázik. Egy feldúlt férfi revolvert ránt és háromszor rásüti egy békés úrra, aki ujságot olvas. A békés úr meghal. A gyilkos szónokol: Gazember! Elcsábította! A sofőr cigarettázik és várja a mozdulatlan rendőrtől az indulás jelét.)

Gioconda (délelőtti sétája közben): Mosolygok. Azt mondták nekem, mosolygok. Mosolygok? A Louvre! Két frank! Angolok, németek, népek! Gyertek. Mosolygok.

A tömeg: Siessünk, elkésünk.

Kisasszony: Néked adom kis szobám kulcsát. Ha elmegy a gróf... és elmegy a herceg...

Fiatalember: Imádlak.

Kisasszony: A gróf állást szerez neked... a hercegnek sok pénze van... Mihez értesz?

Fiatalember: Semmihez.

Kisasszony: Az jó. Mindenre jó.

Fiatalember: Imádom a szívedet. Apám hálás lesz neked. Apám becsületes ember.

Kisasszony: Apádat üdvözlöm.

Hódító Vilmos: 1016-ban hajóra szálltam... és a hastingsi csatában... Emlékem él. A nővérekkel eldaloltuk a testvériség dalát. Emlékem él. Kocsmám Divesben megtekinthető és használható. Dús vacsora és borravaló ellenében termeim megtekinthetők. Emlékem él.

XIV. Lajos: uralkodtam. Én vagyok a napkirály. Ó idegenforgalom!

A polgár: Börtönben vagyok, fogoly vagyok.

A fogoly: Ártatlan vagyok, szabad leszek.

Az őrült: Józan vagyok.

A józan: Meg fogok őrülni.

A próféta: Feslettek vagytok! Züllöttek vagytok! Erkölcstelenek vagytok! Minden pénz! Minden önzés! Hirdetem az új Messiást!

Második próféta: Hazudik! Én hozom a Messiást! Indiából hozom.

Harmadik próféta: Kínából hozom.

Szépasszony: Félek a haláltól... Igaz, hogy mindenki meghal?

Negyedik próféta: Ne féljen, asszonyom. Hirdetem az új vallást. Ön, asszonyom, kivételesen nem hal meg.

Szépasszony: Biztos?

Negyedik próféta: Nálam senki sem hal meg, lépjen be híveim közé.

Szépasszony: Özvegy vagyok. Meg sem öregszem?

Ötödik próféta: Nálam nem öregszik meg senki, lépjen be.

Próféták: Lépjen be! Lépjen be!

Szépasszony: Táncolni akarok! Új táncot! Mámort! Imádom a kaucsuktáncot.

Próféták (táncra perdültnek): Táncolunk. Asszonyom, táncolunk!

Kaucsuktáncos: Csontjaim kaucsukból vannak. Nem vagyok ember! Büszke vagyok.

A cocktail: Keverem magam. Imádom, hogy megisznak.

Anarchista: Felforgatni!

Kommunista: Új államot!

Royalista: Régi királyt!

Táncos: Klasszikus vagyok.

Artista: Trükk vagyok!

Bankár: Üzletet kötök!

ügynök: közvetítek. Termelj, nekem termelsz. Eladsz, nekem adsz el. Veszel, nekem veszel. Velem élsz, velem halsz. Éljek! Éljek!

Az ismeretlen katona: Miért haltam meg?

A hadvezér: Ezennel kijelentem, hogy győztem.

A néger: Uriember vagyok.

Az arab: A gyarmatok önálló népek. Párizsi szabónál modern kabátot csináltattam, de ősi hagyományaink nemzeti szokásait nadrágom fodraiban változatlanul és büszkén fentartom és viselem. (Viseli.)

Kispolgár: Rendet! Nyugalmat!

Kereskedő: Üzletet!

Író: Témát!

Kisasszony: Csókot!

Fiatalember: Ó ifjuság, szerelmet!

Ifjuság: Karriert! Karriert! A régi nemzedék eleget ült már a nyakunkon! Le vele! Mi jövünk!

A pénz: Ezennel felszólítom a mélyen tisztelt urakat és hölgyeket, hogy fentartás nélkül lépjenek be pártomba. (Belépnek.)

A tenger: Várjon! Csak egy perc! kint hullámzom a parton. Jövök. Grand Hotel de luxe!

A tömeg: Elkésünk, sietünk. Sietünk, elkésünk.

Ebben a pillanatban a rendőr félreáll és jelzi az utat előre, az avenue de l'Opera felé. Az öt perc alatt összetorlódott tömeg sziszegve, lihegve, sóhajtva nevetve, hadarva, suttogva, krákogva, köhögve, dalolva, jajgatva, benzinnel és benzin nélkül egyszerre, mintha közös szív dobogna bennük, ina- és motorfeszülve megindul. Először egy citromsárga, fényes, pompás, a modern technika minden vivmányával felszerelt autó röppen ki a tömegből. Kis zászló lobog elől a homlokán, hirdetve a gyártmányt és időt: HUSZADIK SZÁZAD.