Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 16. szám

GELLÉRT OSZKÁR: A NAGY SZAKITÁSKOR

Túlcsordult szívvel vagy hideg-józanul,
Üvöltve esztelen vagy könnyes hangtalanul
Fogjam majd meg a kezedet, te kedves.

Zörögve mint a falevél vagy nesztelen
Mint a hó födi tavasszal az avart,
Bucsúzzak majd tőled el a nagy szakitáskor.

Farkasvicsorítva vagy osonva mint a nyúl,
Naptalan hajnalon vagy holdtalan estelen
Mondjak majd neked istenhozzádot.

Beburkolózva szájig-szemig, így váljunk el majd
Egymástól, ifjuságom? Vagy kitárva
Mellet-ágyékot a jövőnek, meztelen!