Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 16. szám · / · BARTA LAJOS: MAGYAR GYARMATOK

BARTA LAJOS: MAGYAR GYARMATOK
Quo vadis?

Ott fekszik a könyvgyarmat az ég alatt, a Mindenségbe kitéve, holott földrajzilag nem is határozható meg és népileg nem írható körül pontosan, mert hiszen nem is tárgyi valóság, hanem csak - viszonylat. És a viszonylat mögött mégis áll négymillió magyar lélek és mint szellemiség keresik a szervességet. Gazdasági, politikai, állami, társadalmi történések dübörögnek keresztül a könyvgyarmatokon és mindenségi erők szövődnek a népdarabok mélységeiben. De vajjon megtörténhetik-e bennük egyáltalán a Szellem intézményesedése? Nem örökké mint jelek fognak-e csak fölszínre vetődni ezek a mindenségi erők? Egy-egy író - mint jel?... Egy-egy könyv, mint jel... Mindig mint jel, sohasem mint szerves folyamatosság?...

Hová mennek a magyar könyvgyarmatok?... Mert bizonyos: a magyar népdaraboknak azért mégis önmagukon belül kell magukat szellemileg megoldaniok!