Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 4. szám · / · MOHÁCSI JENŐ: STELLA

MOHÁCSI JENŐ: STELLA
A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű
4.

Milyen furcsa, milyen Noé bárkája ez a Stella, másfélhetes oda-visszajárataival Bécs és Giurgiu között. Páneurópai hajó, mely a legeurópaibb folyamot szeli.

Repülőgépen leszíjazva raboskodnak az utasok, vasúton fülkében szoronganak, vagy szűk folyosókon surlódnak - hajón elkülönített hoteléletet élhetek, ha gyűlölöm az embereket, ösmeretlenül ülhetek, járhatok közöttük, ha közömbösek nekem, s a szemhatárvásznakon elsuhanó tájaknak előtérben ágáló alakjaivá játékosodnak, de hozzájuk édesedhetem, ha kedvelem őket.

Dél van, forróságot nyilaz a juliusi nap, a Stella uszonya óvatosan kormányozódik a lompalánkai kikötő felé. A hajó végén megcsendül a harang, méltóságos kezdéssel, aztán fokozódó izgalommal, majd három rövid csengése rezeg tova a vízen. A parancsnoki hídról nézem a dunai hajókikötés minduntalan érdekes színjátékát. Átvetését a vékony köteleknek, melyeknél fogva fölhúzódik a vastag acélsodrony és ráölelkezik a kötélbakra. Fájdalmas nyikorgását a kikötőhajóhoz ütődő hajótestnek. Habverő sistergését a két hajó közé szorult hullámoknak, ágaskodó zúgásukat. A pallódeszkák recsegő tolatását, csendőrök nagyképű rendettartását, hajóügynök kedélyes jelentkezését, rongyos fezes hordárok hajórarohanását, kiszálló batyúsokkal összekeveredését; matrózok siettető kiabálását, beszállók gyülekezését és ferde pallón kényszerű leszaladását, kikötőhajóbeli gyümölcs- és cigaretta-árusok ordító kínálgatását és trafikálgatását, bámészkodást, búcsúzkodást, illatot, színt és hangot, melyet az élet ekszhibicionisztikusan áraszt, izgalmat, mely negyedperceket igyekszik megtakarítani, egykedvűséget, mely tízórás késésekre látszik berendezkedve, árúk berakását, gőzsíp füttyét, palló fölhúzását, sodrony vízbeejtését, kerék első csapkodását, hullám ágaskodó nyaldosását habcsipkenyelvvel, kendők lobogtatását, kapitányok, matrózok szalutálását, ismét egy darab élet múltba siklását.

Imádom a dunai hajót.