Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 18. szám · / · Figyelő · / · Képzőművészeti figyelő

Rabinovszky Márius: Nemzeti Szalon
Ötvenedik csoportkiállítás

Egy orosz házaspárt, egyet a sok hontalan orosz közül, látott vendégül megnyitó kiállításán a Nemzeti Szalon. Leonid és Rimma Brailovszkij a szecesszió, Dulac, Klimt emlőin táplálkoztak és ebbe a feminin, finomkodó stílusba igyekeznek beleojtani egy friss gallyat az orosz népies képzőművészet pompás fájáról. A primitívkedés nem mindig sikerül. Csak az orosz népiesség külsőségeit fogják fel; annak lényegét, emlékszerű karakterizáló erejét és különösen kompozícióját nem. Pár kedves festményük a mi Jaschikunk munkáira emlékeztet. - Gyenes Gitta a művészek komoly, szenvedő, küzdő-tépelődő fajtájából való. Alapos a naturalisztikus iskolázottsága. Rajzai megtartják a naturalista kifejezőmódot, ha némi leegyszerűsítéssel is. A művészi mondanivalója azonban súlyban messze túlhaladja a forma által szabott keretet. Egy sorozat önarcképe megkapó fiziognómiai megfigyelésen, kutatásokon alapul. Csak az új forma keresése fogja Gyenes Gitta tendenciáit kifejezésre juttathatni. Ez kitűnik olajfestményeiből is, melyek eszközükben távolodnak a naturalizmustól.