Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 18. szám · / · Figyelő · / · Szinházi Figyelő

Németh Andor: Werbezirk Gizella

Nagyszájú zsidóasszonyokat játszik, a gettó-háziasszonyok zsíros érzelmességét és józan praktikumát. A Steinhardt és Rott darabok anyaszínésznő-szerepköre ez s a darabok, amelyekben fellép, semmivel sem igényesebbek a Kis Komédia vagy a Folies hírhedt egyfelvonásainál. De Werbezirk asszony több e figuránál, aki ábrázol: moličrei túlzásaival több. Nem naturalista színésznő ő, mert plasztikusan alakít, s groteszksége tömített, mint egy néger bálványé. Lényében két majdnem összeegyeztethetetlen vonás olvad pikáns harmóniával egybe: a trivialitás a bájjal. Erőscsontú, tatár-zsidó arca, olajosan-nedves pillantása a leghétköznapibban közönséges: de ha komikusan dús és tisztesre fésült hajával, széles jómama csípőivel és egész tenyeres-talpas mivoltával a színpadra lép, a királynői komolyság s a groteszk külső kacagtató ellenmondásán túl a nézőt, anélkül hogy az számot tudna adni róla magának, rögtön megfogja valami nagy minőségbeli különbségnek a sejtése, ami ezt a rendkívüli nőt élesen megkülönbözteti a szak-komikáktól. Talán művészetének autenticitása, az a teljesen közvetlen, minden technikai mesterkedés nélkül is céltudatos biztonság, amellyel a legplebejusabb bonyodalomban, a leghelyzetebb helyzetben is hihetővé, élethűvé tudja tenni magát, a legvalószínűtlenebb túlzások ellenére is. Hasonlít ebben Chaplinhez, aki ugyancsak abban nagy, hogy a legvalószínűtlenebb játékszituációban is kicsap alakításából a szenvedő-érző ember lelki melege. És még egyben hasonlít Werbezirk művészete a Chaplinéhez. Mint az amerikai, Werbezirk is kedveli a testiség komikumának kihasználását. Chaplin kacsázó járásánál csak egy komikusabbat láttam: amint Werbezirk háttal a közönségnek elterül a földön és keres valamit. A kifejezésnek az az ereje, amit ebben a jelenetben testének egy megnevezhetetlen részébe összpontosít, valóban homérinek mondható. A közönség fuldoklott a kacagástól. Ezt a monstruózusan groteszk némajátékot aligha merné még egy színésznő megcsinálni. Werbezirk meri és tudatosan csinálja. Igaz, hogy neki sok mindent szabad s azonfelül van is neki mivel.