Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 7. szám · / · Figyelő · / · Szinházi Figyelő

Lányi Viktor: Lili

A Kamara Színházban láttam - megvallom, életemben először - Hennequin és Milhaud híres zenés vaudeville-jét. Nálunk mostanában, a zeneszerző Hervé neve alatt, operettnek, mégpedig "klasszikus" operettnek szokták elkönyvelni; pedig a Lili nem operett. Sem a régebbi, sem a mai értelemben nem az. Formáját tekintve nem egyéb, mint egy kissé trükkös felépítésű színdarab, amelynek enyhe valószerűtlenségeit néhány dalocska emeli az elhitető és megbocsátható zenei szférába. Ezek a dalocskák finomak és igénytelenek, az eszközök takarékos felhasználásának művészetével valósággal tüntetők. Azt sem lehet tagadni, hogy a darab hangulatába jól beleillenek - bár a véletlenül közéjük tévedt szép betét-keringő (mint legutóbb kiderült, egy szegény újpesti zsidó zongoratanító szerzeménye) a híressé vált "Ó mily bohó valék" sem rí ki a stílusból. Egyszóval bármily kecses, aranyos ez a Lili-zene, azért Hervét egy sorba állítani Offenbach-hal, vagy Planquette-tel, mint manapság szokás: kritikátlan nivellálása az értékeknek. A pehelysúlyt összemérni a nehézsúllyal mindkét irányban igazságtalanság. Magát a darabot is a kegyelet szemüvegén keresztül kell ma már nézni, de ha így nézzük, sok kedves poézist találunk benne s a főalak megmintázásában igazi francia kellemet, a naiv gyermeki szerelem el nem múló varázsának színpadra érzett bája megtestesítését. Bajor Gizi Lili-alakítása a Hegyi Arankák és Küry Klárák fénykorára emlékezők szemében is kongeniális, jóllehet tudatos drámai kifejező-eszközeiből itt-ott talán többet használ fel, mint amennyit a szerep játszi karaktere s a darab levegője elbír. Kiss Ferenc Plinchard-ja csupa frissesség és természetesség. Pethes Sándor Saint-Hypothése márki figurájában a burleszk és mégis emberi komikum gazdag skáláját játssza végig. Uray Tivadar is jó, kivált az első felvonásban.

A Lili fölújítása a Nemzeti Színház művészeivel: jól sikerült kuriózum. Kár, hogy csak kuriózum, mert a Kamara Színház kiválóan alkalmas lenne kisebb igényű zenés darabok előadására s a repertoárnak is jót tenne időnként az ilyesmi.