Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 7. szám · / · Figyelő · / · Szinházi Figyelő

Nagy Lajos: Négy egyfelvonásos
Forgács Rózsi kamara-színházában

Március huszonöt, szombat! Szombat, amikor a legutolsó mozi is megtelik. Ebben a kis színházban tizenhárom embert olvasok a földszinten. Ez csaknem könnyekig megható.

Pedig az egyik egyfelvonásos Gogol, a másik Csehov műve, szóval nem egészen rossz neveké. Az igaz, hogy kissé régiek, inkább irodalmi kegyelettárgyak, semmint arra valók, hogy a ma emberének önmaga iránt való érdeklődését szolgálják, - de hát honnan tudták ezt előre mindazok, akik távollétükkel tüntetnek?

Ezeknek az oroszoknak az előadása általában nem szerencsés, a szükséges külsőségeket nem tudja produkálni a kis színház; a törzsön orosz ing, de a lábon zakóhoz való, sőt pesti nadrág; vagy az orosz ing felett zakó-kabát, - ez nem csábító, különösen az olyan publikum előtt nem, amely elsősorban a külsőt látja, amely a mozgóképszínházban szerzi a kultúráját, amelyet éppen külsőségekben a nagy színházak is elkényeztetnek.

A két magyar darab közül az egyiket Vándor Kálmán írta, ennek címe: "A garasok"; a másik, a "Címváltozás", Vázsonyi János műve.

"A garasok" tisztán, becsületesen írt, kedves, igen kedves ötlet. A parányi közönség (13!) lelkesen tapsolta meg.

A "Címváltozás" kevésbé frappáns, de ugyancsak jelentősen tisztaszándékú mű. Ennek friss és elmés a dialógusa. Utolsó jelenetét, a telefonálást, pompásan játszotta meg Forgács Rózsi.

E két magyar darab közös érdeméül különösen azt emelem ki, hogy igazi vígjátékok, mentesen mindazoktól a konokul eltökélt és a primitív ember ordináré ravaszságával kieszelt korszerű "sztigmáktól", melyeket a nagy színházak felkapott szerzői oly pazarul árasztanak magukból. Színhely: nem előkelő szálloda; főhős: nem báró Kruspélyi; főhősnő: nem gyönyörű és elegáns, úrinőnek hazudott grandekokott; főhősnek nincs 5000 holdja; senki sem visel repülő-dresszt; nem mondanak szóvicceket; nem szól a jass-band; nem jelenik meg a "szentanya", akiben már a zsidók is hisznek, - és még sok minden nem, nem és nem.

Istenem, de tizenhárom ember a nézőtéren! Kegyetlen igazságtalanság. A színészeket hősöknek kellett tekintenem.