Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 13. szám

A NYUGAT HÍREI

Ady síremlékére az Írók Bemutató Színházánál befolyt felülfizetések:

Révész Béla 2000 K, Gedeon Tibor 3000 K, Kozma Andor 3000 K, Székács Imre 3000 K, dr. Balassa József 1000 K, Bergsmann Magda 500 K, Schöpflin Aladár 2000 K, Radó Kornélné 1000 K, Szenes Piroska 1000 K, Zádory Oszkár 2000 K, Fenyő Miksa 5000 K, Hébel Ilona 2000 K, Blüh Szerén 1000 K, Szadsid Devded 2000 K, Kuncz Lajos 1000 K, Urbán Zsigmondné 1000 K, Löwe Józsefné 1000 K, Tibor György 2000 K, N. N. 2000 K, Kemény Gábor 1000 K, Klein Katica 600 K, Szepesi Gyuláné 1000 K, T. M. 500 K, Gellért Oszkár 2000 K, Babits Mihály 2000 K, Márffy Ödönné 25000 K, Móricz Zsigmond 5000 K, Kuncz Aladár 5000 K, Fazekas Sándor 4500 K, Éber Antal 5000 K, Borbély Andor 1000 K, Pásztor József 2000 K, Gábor György 1000 K, dr. Holczmann Jenő 1000 K, Wolf László 600 K, Gábor Ignác 3000 K.