Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 24. szám

ERDÉLYI JÓZSEF: HALJON A HALÁL!...

Hadd porladozzon a halott!
Haljon a halál! Éljen az élet!
Az én ajkamról eleven
Élőre szálljon a dicséret!
Hadd porladozzon a halott!

Haljon a halál! Éljen az élet!
Minden érték az életé
S él az örökké, aki életében
Hitét az örök életbe veté.
Haljon a halál! Éljen az élet!

Milyen érték az életé
S az élőé minden dicsőség.
Megtermi minden pillanat
A maga ismeretlen hősét.
Minden érték az életé.

Az élőé minden dicsőség,
Mert az élő szenved halált,
Az élő ember zengi zengve
A halhatatlanság dalát.
Az élőé minden dicsőség!

Mert az élő szenved halált:
Ő az örök, az elmúlandó,
Ő a végtelen út rovója,
Ő minden szegény hős Barangó,
Mert az élő szenved halált.

Ő az örök, az elmúlandó
S hadd porladozzon a halott -
Földet reá és feledést -
Mindent az élőre hagyott,
Ő az örök, az elmúlandó.

Hadd porladozzon a halott!
Haljon a halál! Éljen az élet!
Az én ajkamról eleven
Élőre száll minden dicséret!
Hadd porladozzon a halott!...