Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 23. szám

A NYUGAT HÍREI

Színház. December 10-én kezdi meg előadásait a Színház Deák Gyula: Berzsenyi estéje című 3 felvonásos színművével. Ezt követő vasárnap dec. 17-én Szívós Zsigmond: Palingénia című 3 felvonásos gyermektragédiája kerül színre. Dec. 25-én pedig Színi Gyula: Ikercsillag című 3 felvonásos kínai színműve. A szerepeket az Unió-színházak, a Nemzeti-színház, a Vígszínház és a Renaissance-színház legjava művészei játsszák. December folyamán mind a három bemutatót megismétli a Színház. Előadások az eskütéri Helikonban pontosan 11 órakor kezdődnek. Jegyek kaphatók: a Nyugat kiadóhivatalában, a Helikon pénztáránál és a Színházi Élet boltjában.

Király György síremlékére a következő adományok érkeztek a Nyugathoz:

Király György édesanyja és nővérei 70.000 korona, Király György barátainak és tisztelőinek egy csoportja Mikes Lajos útján 10.000 korona, Athenaeum nyomdai és irod. r.-t. 5.000 korona. «Március» Barátikör 4.000 K, dr. Kőnig György min. tan. 3.000 K, Reményi József Cleveland 2500 korona. Kner I. Gyoma 2.000 K, dr. Nagy Zoltán 1.000 K, szegedi Lukács József 1.000 K, Kozma Lajos 1.000 K, Gábor Ignác 1.000 K. Marconnay (Rupprecht) Tibor 700 K, Benedek Marcell 500 K, Gy. A. 500 K, Térey Sándor 500 K, Czakó Ambró 500 K, Gróf Lajos Csécse 300 K, dr. Révay József 250 K, Marton Ottó 250 K, Névtelen 200 K, N. N. 200 K, Egy tanár 200 K, Fest Guidó 100 K, dr. Rédeyné dr. Hoffmann M. 100 K, dr. B. dr. Hoffmann Edith 100 K, dr. Strausz Mihály Nagykálló 100 K, dr. Neumann Sámuel Nyiracsád 100 K, Reichard Piroska 100 K és Gesztesi Gyula Párizs 4.110 korona. Névtelen, Sashalom 122.- korona. Összesen 109.472 K.