Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 23. szám

Zsadányi Henrik: «A ZSIDÓSÁG TÉRFOGLALÁSA MAGYARORSZÁGON »

Azt a politikai jelszót, hogy «minden a zsidóké» - állította le Kovács Lajos ebben a könyvében a számokra és a statisztikai adatokra. Okosan tette. Ez a jelszó ma Magyarországon nem csupán a korcsma asztalánál és a népgyűlési szónokemelvényeken otthonos. Politikai pártok építették rá életüket, sőt a jövő-menő kormányok programjában is ott lehet találni, ha mindjárt rózsaszínű papirossal is bevonva. Helyesen cselekedett tehát ez a lelkiismeretes tudós, akinek annyi becsületesen megszerkesztett statisztikai felvételt köszönhetünk - hogy kikaparta a jelszót a demagógia izzó parazsai közül, hazavitte csendes dolgozó szobájába, s ott a számok - e legékesebb ajkú lények - segítségével megállapította, mi igaz tehát abból, hogy «minden a zsidóké».

Persze, zsidóról, arról a beszédtárgyról lévén szó, amely manapság majdnem oly izgalmas téma, mint maga a szerelem - meg nem állhatta, hogy a számokra, mint valami messzelátó árbocra, a maga vélekedésének a lobogóját fel ne húzza. Valószínűen jó magam is hasonló gyarlóságba fogok esni, könyvének elolvasása után talán túl megyek azon a vonalon, amelyet a szokás a könyvbírálat határaképpen meghúzott.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.