Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 17-18. szám · / · FIGYELŐ · / · Szép Ernő: EGYNÉHÁNY FRISS MAGYAR KÖNYV FELŐL

BÁLINT ALADÁR : HÁROM ÚJ KNER-KIADVÁNY
Gellért Oszkár Testvérbánat csillaga - Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Írta Révész Béla - Föld, erdő, isten. Szabó Lőrinc versei.

A könyv, a gonddal, ízléssel készült, a szerkezetében, belső-külső díszeiben egybehangolt nyomdai termék, éppúgy mint a kép, a szobor, cserép, általában mint minden műtárgy nemcsak esztétikai és anyagi érték, hanem egyúttal összefüggő és jellemző bizonyságtétele valamely törekvés, irány fejlődési fokozatának és az emelkedés vagy hanyatlás, kaotikus összebogozódás vagy pedig kibontakozás vonalát is mutatja.

A könyvnyomtató nagy részben kész gyári anyaggal dolgozik, a papiros, az öntött betű - legtöbb esetben a betűsorok egyhangúságát feloldó léc, dísz, ornamens is - tömegtermelésre szánt és nagy tömegben készült ipari produktum; a kész könyveken nagyjában mégis követhető e sok különböző anyagú és természetű elemet egyetlen egésszé alakító mester ízlése, képzelőerejének, kombináló tehetségének gazdagsága, mindezek erősbödése vagy sorvadása. Nemcsak az aranymetszésű, bőrkötéses, iniciálés drága régi mesterdarabokra érvényes ez a megállapítás, hanem a szedőgépekkel felszerelt, villamos árammal nyomtató nagy üzemek termékeire is.

A gyomai Kner nyomda könyveiben plasztikusan (plasztikusabban, mint bármely más magyar nyomdában) mutatkozik a minden árnyalatra kiterjedő gondos irányítás, a különböző részeket szilárdan egybefogó erős kéz munkája. A nyomda lehetően elkerüli a bevált díszítési módok automatikus átplántálását, minden könyv új feladatot, új megkezdést jelent és a kiadványok sorozatán egyazon teremtő szándék, nagy távlatra beállított energia, folyamatosan jelentkező, egymással kapcsolatos eredményei tárulnak széjjel előttünk.

Gellért Oszkár verseskönyve puritán külsejű munka. Szürke fedőlapjára vékony keretvonal hasít margót, a középen az empire könyvdíszekre emlékeztető rajz sötétedik és alátámasztja, egyensúlyban tartja a szigorú tömörséggel megszerkesztett címsorokat. A fedélrajzot, úgyszintén a fejezeteket megelőző belső díszeket Jaschik Álmos készítette. E fametszésű vignetták nem hazudnak céltalan primitívséget, ámde egyszerűek és kiegyenlített rajztechnikát reprezentálnak. A fametszés stílusával a művész olyannyira tisztában van, hogy élményeit a régi nagy fametsző mesterek könnyedségével és természet adta belső lendülettel fejezheti ki. Ha még megjegyzem, hogy a szedés mintaszerű, nem hivalkodó, ellenben tiszta és hibátlan, ezzel csak olyasvalamit állítok, ami a Kner nyomda ismerői és barátai előtt már esztendők óta ismeretes.

Révész Bélának Adyról írt könyve díszesebb és mutatósabb. A fedél piros alapszíne, fehér címsorai, fekete keretrajza már magában véve is hívogató. A szöveg gömbölyű nagy betűi bibliás ünnepiséggel gördülnek tova. Kozma Lajos keretrajzán a belső fedél címsorán és az első szövegoldal fejlécén kívül grafikai ékítmény nincs a könyvben, mégis díszes, mégis előkelő. Ady Endre tíz fényképét is beiktatták e könyvbe. Székely Aladár műhelyéből valók. E fényképek beszédes bizonyságai annak a megértésnek, léleklátásnak és nem utolsó sorban annak a gyengéd, szinte atyás szeretetnek, mellyel a fotográfus a modelljét gépe elé állította. Tíz képben tekint reánk Ady Endre és mind a tíz a költő nyugalmas öntudatát sugározza ki magából, úgy nézett szembe a gép lencséjével, mint aki tudja, hogy nem érdemtelen kontár az, akire rábízza magát és kiteregeti mindazt, amit más elől rejtve rejteget.

Szabó Lőrinc verseit egyszerű, komoly külsővel ruházta fel a nyomda. Zöldes-szürke a fedél alapszíne, a keret vékony zöld vonal, apró fekete makkokból összerakott ékítmény fut vele párhuzamosan. A szürkészöld és tiszta zöld szín a betűk és a díszek fekete színével tökéletes összhangot ad. Az alig negyedfél íves, látszatra igénytelen füzet szépségeit az avatatlan szem észre sem veszi. Csak az tudja igazán értékelni, ki tisztában van vele, hogy az ízlés mekkora fejlettségét feltételezi a nyers anyag formábaöntése, mennyi aprólékos gondosság, figyelem, a hatás titkának mily ismerete szükséges egy-egy könyv artisztikus megcsinálásához.

Negyven munkásesztendő sorakozik fel a Kner-nyomda mögött, negyven esztendő tanulságát tartalmazzák a könyvei.