Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 15-16. szám · / · Szabó Endre: KÉPEK AZ OROSZ IRODALOMRÓL

Szabó Endre: KÉPEK AZ OROSZ IRODALOMRÓL
VII.

E képekben csak az orosz irodalomból magasabban kiemelkedő, oszlopos emberekről szóltam. Mellettük - természetesen - nagyon nagy a kiváló, jeles írók száma úgy ezek korában, mint az utánok következő időszakokban. Ezeket is bemutatni nagyon hosszadalmas munka volna. Érdekes volna a legújabb írókról is beszélni, de egyfelől az még korai, mert az illetők még nem jutottak be a történelem perspektívájába, másfelől pedig az 1914. év nyarától kezdve elvesztettem minden összeköttetésemet az orosz irodalommal... A háborúnak mindnyájunktól érzett nagy csapásain kívül engem még ez a veszteség is szomorít. Mert ki tudja: merre vannak - hol élnek - az én orosz ismerőseim?